Schoolgids

 

 

Het schooljaar 2018–2019 starten we met 350 brugklasleerlingen op de Nijmeegse campus en met 46 leerlingen in de eerste klas in Groesbeek.

We zijn blij dat weer zoveel leerlingen de weg naar ons hebben weten te vinden. Trots en enthousiast zijn we ook omdat 30 leerlingen voor de MC Agora groep in Nijmegen kozen en dat 30 leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs samen de 10-15 groep in Groesbeek gaan beginnen. Agora is een stroming binnen ons Montessorionderwijs. De waarden en uitgangspunten passen wonderwel in het Montessorionderwijs. Agora biedt wel een verdergaande aanpak waarvan we overtuigd zijn dat die voor een groep van onze leerlingen zeer geschikt is. Schoolvakken zijn vervangen door onderzoek naar de wereld. Huiswerk, toetsen en methodes zijn er niet. Op Agora gaan leerlingen zelf de wereld ontdekken en kennis opdoen. Ieder maakt vanuit zijn eigen wensen, vragen en interesses een persoonlijke leerroute. ‘Leren vindt het best in vrijheid plaats’, is één van de uitgangspunten van Agora. Leraren begeleiden de leerlingen bij hun eigen leerroute en heten daarom coaches. Verder worden ook de ouders actief betrokken. Een mooie ontwikkeling in de zoektocht naar nog meer maatwerk, samenhang in leerstof en een actieve relatie en verbinding met de buitenwereld. Nog steeds staat dit prominent op de agenda van veel scholen en het Ministerie van Onderwijs. Als traditionele vernieuwingsschool geven we al heel lang vorm aan dit streven en hebben wij hier veel ervaring in opgedaan. Leerlingen hebben veel keuzes, gaan er veel op uit, doen projecten en kunnen ook binnen het curriculum vaak onderwijs volgen op het niveau dat bij ze past en waarin ze uitgedaagd worden.

Op het Montessori College vormen we samen een leer- en werkgemeenschap waarin leerlingen werken aan de drie brede Montessori doelen: Zelfstandigheid, Creativiteit en  Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. We willen dat onze leerlingen proactief kunnen handelen en leren de regie over hun eigen leven te nemen. We helpen ze hun eigen talenten en grenzen te leren kennen, daarop te vertrouwen en te durven gaan voor hun dromen en ambities. En we geloven dat onze leerlingen nu en straks gelukkiger zijn wanneer ze iets kunnen betekenen voor anderen en de samenleving.

Om ons onderwijs actueel en afgestemd te houden zijn we het afgelopen jaar een gemeenschappelijke zoektocht begonnen naar het beste, meest betekenisvolle en motiverende onderwijs, DE Onderwijsbeweging. Dit doen we samen met ouders, leerlingen, medewerkers en vertegenwoordigers uit de samenleving. Het 10-15 initiatief in Groesbeek en de MC Agora groep in Nijmegen zijn daar onder andere de verassende opbrengsten van. Ook volgend jaar gaan we door met DE Onderwijsbeweging. Want juist door de dialoog met elkaar aan te gaan, ontstaan nieuwe perspectieven en inzichten. En heel veel energie en inspiratie. Wie weet ontmoeten we elkaar tijdens één van deze sessies.

Voor de algemene schoolgids 2018-2019 klik hier

De sectorgidsen zijn te bekijken door er op te klikken:
schoolgids MMvmbo locatie Nijmegen 2018-2019
schoolgids MMvmbo locatie Groesbeek 2018-2019
schoolgids vwo-havo (incl havo-t 1_2) 2018-2019
schoolgids MC Agora Nijmegen 2018-2019
jaarboekje 10-15 Agora Groesbeek 2018-2019