Schoolgids

Woord vooraf

Het schooljaar 2022-2023 starten we met 300 brugklasleerlingen op de Nijmeegse campus en met 50 leerlingen eerstejaars in Groesbeek.

Opnieuw wisten veel leerlingen de weg naar het Montessori College te vinden. Met ons brede aanbod bedienen we leerlingen van vmbo tot vwo+, en van 10 (bij 10-15 Agora) tot 18 jaar. In Nijmegen zijn we de enige brede scholengemeenschap met een campus waar leerlingen niet alleen afgestemd onderwijs kunnen genieten, maar ook steeds meer met elkaar doen. Bij sommige reizen, sportdagen, lo en cultuurmanifestaties zitten alle leerwegen door elkaar heen. Belangrijk in ons streven naar een inclusieve samenleving waarbij we als school een belangrijke bijdrage kunnen leveren.
Binnen ons onderwijs is het zoeken naar steeds meer maatwerk binnen een krachtige sociale context een van onze speerpunten. Dat uit zich in ons montessoriaanse aanbod waarbinnen Agora inmiddels voor het vijfde jaar ook haar plek gevonden heeft. We zetten in op samenhang in leerstof, een actieve relatie met onze leerlingen en hun ouders en een open verbinding met de buitenwereld.

Elk jaar maken we stappen binnen ons college. Door het afgelopen jaar waarin we weer een jaar hebben gehad met coronabeperkingen is er grote behoefte onder de leerlingen om weer naar school te gaan. De school als ontmoetingsplek waar met een krachtig en veilig pedagogisch klimaat veel geleerd wordt. De extra middelen die de school heeft gekregen, zullen ingezet worden op het gebied van welzijn en sociale cohesie, cognitie en praktijk.  De kernteams hebben hun groepen leerlingen goed in beeld en binnen het speelveld van onze visie plannen gemaakt hoe we volgend jaar onze leerlingen maximaal kunnen ondersteunen in hun verdere ontwikkeling.

Onze docent Petey Peeters schreef na een evaluatieve avond met medewerkers, leerlingen, ouders, leden van de raad van toezicht en schoolleiding het volgende stuk:

Laat ‘thuis’ weer gewoon thuis zijn. En school (heel gewoon) …school

(NPO-)inzet als springplank voor een duurzaam montessori leef- en leerklimaat
Nu we in de post-coronafase zijn beland, mogen we opgelucht ademhalen. Opgelucht omdat die verfoeide lockdowns, quarantainesessies en mondkapjes tot het verleden behoren, we weer samen naar school gaan en we ook samen invulling kunnen geven aan een door onze MR geïnitieerde, ouderwets openhartige, interessante en leerzame avond als die op 10 mei. Een avond waarop leerlingen, ouders, collega’s, Raad van Toezicht en schoolleiding terugblikten, stilstonden en vooruitkeken: wat hebben we geleerd; wat hebben we ervaren; waar staan we nu; wat willen we in de toekomst behouden; aangepast zien of behouden?
Alle terechte en reële vragen. Het NPO (nationaal programma onderwijs) heeft alle scholen begin 2021 van ruime middelen voorzien om tegemoet te komen aan leerbehoeftes van leerlingen. Leerbehoeftes die wat ons betreft verder strekken dan vakinhoudelijke ondersteuning, behoeftes die in belangrijke mate ook betrekking hebben op het sociaal-emotioneel welbevinden van onze jongeren.
Op het Montessori College vond de kick-off voor de inzet van deze middelen plaats in april 2021. Met als belangrijkste overweging om deze middelen duurzaam in te zetten, om de financiële prikkel van een relatief korte termijn om te zetten in de lang(ere). En er is vanaf dat moment veel, heel veel gebeurd. Zo hebben we de introductiefase van dit schooljaar verlengd, zijn er extra activiteiten en workshops voor onze leerlingen ingelast, worden er extra handen in groepen ingezet, SHS (studenten-helpen-scholieren), OSN (orthopedagogische studiebegeleiding Nijmegen) en wordt er extra ondersteuning geboden op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.
Nu we kunnen spreken van post-corona, is de tijd rijp om samen te kijken naar het effect en de beleving van al die interventies. En wie beter dan onze eigen leerlingen die hierover kunnen oordelen? Weloverwogen, eerlijk en openhartig? Zo blijkt, althans, uit een compilatie van hun antwoorden op de volgende zeven vragen:

  1. Welke emoticon geeft aan hoe het nu met je gaat? Chaos in mijn hoofd; stress; docenten snappen niet hoeveel wij moeten doen en mijn ouders lijken soms wel politieagenten.
  2. Wat kunnen ouders en school voor jou betekenen? Ouders mogen ons meer vertrouwen; ouders wees ouders; laat ons ook gewoon vrij om af en toe niets te doen; docenten: geef ons uniforme planners; zoek het contact met ons op.
  3. Welke zorgen heb je? Over mijn motivatie; deadlines; cijfers; overgang; gebrek aan echt contact met mijn klasgenoten.
  4. Wat wil je vasthouden; wat heb je geleerd? Zelfstandigheid; doorzetten; ervaren hoe belangrijk het is om je eigen koers te kunnen varen; leren doe je vooral samen; tijd verdelen tussen vrienden en (school-)werk.
  5. Het komend schooljaar moet we (meer-minder-hetzelfde)? Meer: gelijkheid in uitjes. Niet de ene groep naar de Berendonck en de andere naar Oostenrijk. Minder: klassikale les: docenten die het lesuur vullen met uitleg. Hetzelfde: ondersteuning door SHS (studenten-helpen-scholieren).
  6. Waar ben je trots op als je naar jezelf kijkt? Doorzettingsvermogen; zelf plannen en organiseren; dichtbij mezelf te kunnen blijven.
  7. Waar zou je middelen of menskracht voor willen inzetten? Meer pauzeplekken, fijne buitentafels en banken, bijvoorbeeld, om samen te zijn; lekker-ver-weg-tripjes; anders-dan-anders workshops en specials zoals kooklessen.

Een voorzichtige evaluatie? Kinderen willen thuis gewoon weer thuis kunnen zijn. Willen zich in die huiselijke sfeer veilig, ontspannen voelen en niet door ouders op de hielen worden gezeten met of over schoolwerk. Dat mogen ‘wij’ dan weer doen. Met de nodige aanbevelingen, overigens: ‘docenten, nu het weer kan: laat dat digibord voor wat het is, loop de klas in en zoek ons op. Het contact, ons contact, dat zet ons in de leerstand!’ En daarmee zijn we er bij lange na nog niet, natuurlijk. Al zijn we in ons vertrouwen gesterkt dat (NPO-)inzet wordt beloond en als springplank geldt voor een duurzaam montessori leef- en leerklimaat.

Als traditionele vernieuwingsschool kunnen we goed aan bovenstaande verlangens vormgeven.  Leerlingen hebben veel keuzes, gaan er veel op uit, werken aan projecten en kunnen ook binnen het curriculum vaak onderwijs volgen op het niveau dat bij ze past en waarin ze uitgedaagd worden. We hebben aandacht voor executieve leervaardigheden zoals plannen en organiseren en vinden het welbevinden de belangrijke basis om vanuit te kunnen leren. Ook volgend jaar zijn we maximaal gemotiveerd om aan te sluiten bij de leer-en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Wat zo treffend is aan onze school, en dat is herkenbaar in alle montessorischolen, is een bepaalde rust. Een pedagogisch klimaat van evenwaardigheid en relatie, waar docenten leerlingen als persoonlijkheid tegemoet treden en vice versa. En waar veel te zien is dat leerlingen samen en in groepjes aan het werk zijn.

Berni Drop
Rector-bestuurder

Voor de algemene schoolgids 2022-2023 klik hier

De schoolgidsen zijn te bekijken door er op te klikken:
Schoolgids MMvmbo Groesbeek 2022-2023 
Schoolgids MMvmbo Nijmegen 2022-2023
Schoolgids havo-vwo en vmbo-t 2022-2023
Schoolgids 10-15 Agora Groesbeek 2022-2023
Schoolgids MC Agora Nijmegen 2022-2023