Schoolgids

Het schooljaar 2020-2021 starten we met 360 brugklasleerlingen op de Nijmeegse campus en met 50 leerlingen in de eerste klas in Groesbeek. We zijn blij dat zoveel leerlingen weer de weg naar ons hebben weten te vinden. Trots en enthousiast zijn we ook omdat opnieuw 40 leerlingen voor de MC Agora groep in Nijmegen kozen en dat 55 leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs samen de derde 10-15 Agora groep in Groesbeek gaan beginnen.
Agora is een stroming binnen ons montessorionderwijs. We hebben afgelopen jaar het tweede volle schooljaar gewerkt met dit onderwijsconcept. De waarden en uitgangspunten passen wonderwel in het montessorionderwijs. Agora biedt een verdergaande aanpak waarvan we overtuigd zijn dat die voor een groep van onze leerlingen zeer geschikt is. Schoolvakken zijn vervangen door onderzoek naar de wereld. Huiswerk, toetsen en methodes zijn er niet. Op Agora gaan leerlingen zelf de wereld ontdekken en kennis opdoen. Ieder maakt vanuit zijn/haar eigen wensen, vragen en interesse een persoonlijke leerroute. ‘Leren vindt het best in vrijheid plaats’ is één van de uitgangspunten van Agora. Leraren begeleiden de leerlingen bij hun eigen leerroute en heten daarom coaches. Verder worden ook de ouders actief betrokken. Een mooie ontwikkeling in de zoektocht naar nog meer maatwerk, samenhang in leerstof en een actieve relatie en verbinding met de buitenwereld.

Ook in ons MMvmbo en havo/vwo zijn we hier weer stappen in aan het maken. Dit schooljaar starten we met een nieuw lesrooster dat collegebreed dezelfde tijden kent. Hierdoor krijgen leerlingen veel meer gelegenheid om gebruik te maken van de specifieke mogelijkheden die de gebouwen bieden. Zo kunnen de leerlingen van Nijmegen gebruik maken van de ruime technieklokalen van Groesbeek. Of kunnen leerlingen, onafhankelijk van de leerroute die ze volgen, specifieke workshops of keuzecursussen volgen. Daarnaast ontstaan voor leerlingen van het havo/vwo extra mogelijkheden om te verrijken, te verdiepen of te remediëren. In het lesrooster is een van de keuzecorridors op dezelfde tijden georganiseerd. Nog steeds staan maatwerk en keuzemogelijkheden prominent op de agenda van veel scholen en het Ministerie van Onderwijs. Als traditionele vernieuwingsschool geven we al heel lang vorm aan dit streven en hebben wij hier veel ervaring in opgedaan. Leerlingen hebben veel keuzes, gaan er veel op uit, doen projecten en kunnen ook binnen het curriculum vaak onderwijs volgen op het niveau dat bij ze past en waarin ze uitgedaagd worden.
Wat zo treffend is aan onze school, en dat is herkenbaar in alle montessorischolen, is een bepaalde rust. Een pedagogisch klimaat van evenwaardigheid en relatie, waar docenten leerlingen als persoonlijkheid tegemoet treden en vice versa. En waar veel te zien is dat leerlingen samen en in groepjes aan het werk zijn.

Op het Montessori College Nijmegen & Groesbeek vormen we samen een leer- en werkgemeenschap waarin leerlingen werken aan de drie brede montessoridoelen: Zelfstandigheid, Creativiteit en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid.
We willen dat onze leerlingen proactief kunnen handelen en leren de regie over hun eigen leven te nemen. We helpen ze hun eigen talenten en grenzen te leren kennen, daarop te vertrouwen en te durven gaan voor hun dromen en ambities. En we geloven dat onze leerlingen nu, en straks, gelukkiger zijn wanneer ze iets kunnen betekenen voor anderen en de samenleving.

Het afgelopen jaar hebben leerlingen, medewerkers, schoolleiders, ouders en leden van de raad van toezicht meegewerkt aan de totstandkoming van ons nieuwe schoolplan 2020-2024. In dit schoolplan wordt het narratief van onze school verteld, evenals de ambities voor de komende vier jaren. De passie voor ons onderwijs en de leerlingen alsmede de trots op onze school spat van dit schoolplan af. Het schoolplan 2020-2024 vindt u (vanaf 25 augustus 2020) op onze website onder het kopje “onze school – kwaliteit”.

Berni Drop
rector-bestuurder

 

Voor de algemene schoolgids 2020-2021 klik hier

De schoolgidsen zijn te bekijken door er op te klikken:
Schoolgids MMvmbo Nijmegen 2020-2021
Schoolgids MMvmbo Groesbeek 2020-2021
Schoolgids havo-vwo en vmbo-t 2020-2021
Schoolgids MC Agora Nijmegen 2020-2021
Schoolgids 10-15 Agora Groesbeek 2020-2021