Schoolgids

Het schooljaar 2021-2022 starten we met 330 brugklasleerlingen op de Nijmeegse campus en met 50 leerlingen in de eerste klas in Groesbeek. Opnieuw wisten veel leerlingen de weg naar het Montessori College te vinden. Met ons brede aanbod bedienen we leerlingen van vmbo tot vwo+, en van 10 (bij 10-15 Agora) tot 18 jaar. In Nijmegen zijn we de enige brede scholengemeenschap met een campus waar leerlingen niet alleen afgestemd onderwijs kunnen genieten, maar ook steeds meer met elkaar doen. Bij sommige reizen, sportdagen, lo en cultuurmanifestaties zitten alle leerwegen door elkaar heen. Belangrijk in ons streven naar een inclusieve samenleving waarbij we als school een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Binnen ons onderwijs is het zoeken naar steeds meer maatwerk binnen een krachtige sociale context een van onze speerpunten. Dat uit zich in ons montessoriaanse aanbod waarbinnen Agora inmiddels voor het vierde jaar ook haar plek gevonden heeft. We zetten in op samenhang in leerstof, een actieve relatie met onze leerlingen en hun ouders en een open verbinding met de buitenwereld.

Elk jaar maken we stappen binnen ons college. Door het afgelopen jaar waarin we zoveel onlineonderwijs hebben moeten organiseren, is er grote behoefte onder de leerlingen om weer naar school te gaan. De school als ontmoetingsplek waar met een krachtig en veilig pedagogisch klimaat veel geleerd wordt. De extra middelen die de school heeft gekregen, zullen ingezet worden op het gebied van welzijn en sociale cohesie, cognitie en praktijk.  De kernteams hebben een scan van hun groep leerlingen gemaakt en binnen het speelveld van onze visie plannen gemaakt hoe we volgend jaar onze leerlingen maximaal kunnen ondersteunen in hun verdere ontwikkeling.

Onze docent Petey Peeters schreef hierover na een avond met leerlingen, ouders en medewerkers:

Corona heeft een ander soort leerling gecreëerd
In een ver verleden stond een leraar voor de klas om (en zo werd het oneerbiedig verwoord) lege hoofden te vullen. In een minder ver, pre-corona verleden, bleken die hoofden al minder leeg en moest je als docent kunnen in- en aanhaken bij de belevingswereld van al die actieve, multimediaal geëngageerde, wereldwijze jonge burgers om een ingang te kunnen vinden voor jouw lesinhoud. Rijtjes stampen bleek ‘uit’, het onderzoek naar de logica van bepaalde zinsconstructies bood meer soelaas. Het leren rekenen ‘op schaal’ leerde je vooral door het te doen: in projectvorm en graag ook in groepsverband. Samen naar school, samen leren, die smaak hadden ze snel te pakken. After corona vraagt -zo blijkt- om weer een andere benadering. Want als je maandenlang online en op eigen houtje hebt moeten plannen, regelen, onderzoeken en leren, dan ben je gegroeid, en wel in je autonomie. En al is het de één misschien beter afgegaan dan de ander, met het fysiek wegvallen van de docent als katalysator, is het eigen motortje zelfstandiger gaan draaien. Het NPO (nationaal programma onderwijs) voorziet middelbare scholen in een boel geld om achterstanden weg te werken en het welbevinden van leerlingen te bevorderen voor de doorstart die straks nodig is. Tijdens het op 20 mei door het Montessori College gehouden ‘NPO-café’ (een uitwisselingsavond tussen leerlingen, docenten, ouderraad, directie en leden van de Raad van Toezicht), wisten leerlingen open, eerlijk en treffend te verwoorden wat er naar hun idee nodig is voor dit after coronaonderwijs: ‘geef ons wat we zo gemist hebben: interactie, contact, persoonlijke aandacht en laat ons verder leren door het ons vooral samen te laten doen. En vertrouw meer op datgeen waar we de afgelopen maanden zo in gegroeid zijn: zelfstandigheid. Het gevoel van naar school ‘moeten’ lijkt weg; we mógen straks weer naar school, zo voelt het.’
Wie had dat vroeger ooit gedacht?

Als traditionele vernieuwingsschool geven we al heel lang vorm aan bovenstaande wens van leerlingen en hebben wij hier veel ervaring in opgedaan. Leerlingen hebben veel keuzes, gaan er veel op uit, werken aan projecten en kunnen ook binnen het curriculum vaak onderwijs volgen op het niveau dat bij ze past en waarin ze uitgedaagd worden. Wat zo treffend is aan onze school, en dat is herkenbaar in alle montessorischolen, is een bepaalde rust. Een pedagogisch klimaat van evenwaardigheid en relatie, waar docenten leerlingen als persoonlijkheid tegemoet treden en vice versa. En waar veel te zien is dat leerlingen samen en in groepjes aan het werk zijn.

Berni Drop
rector-bestuurder

 

Voor de algemene schoolgids 2021-2022 klik hier

De schoolgidsen zijn te bekijken door er op te klikken:
Schoolgids MMvmbo Groesbeek 2021-2022
Schoolgids MMvmbo Nijmegen 2021-2022
Schoolgids havo-vwo en vmbo-t 2021-2022
Schoolgids 10-15 Agora Groesbeek 2021-2022
Schoolgids MC Agora Nijmegen 2021-2022