Professioneel statuut

Van overheidswege is iedere school verplicht om een professioneel statuut op te stellen in dialoog tussen bestuur en medewerkers. In dit statuut worden de bevoegdheden van leraren  vastgelegd. Als centrale vraag geldt: waar kunnen zij over beslissen? Hoewel binnen het Montessori College geen issues spelen met betrekking tot dit thema, hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog eens scherp naar de professionele ruimte te kijken.

We willen het statuut daarbij niet beperken tot de leraren. Alle medewerkers, ieder op een eigen wijze, dragen immers bij aan het bereiken van de doelstellingen van de school.

Het uiteindelijke Professioneel statuut is 3 pagina’s geworden met een bijlage waarin de organisatiestructuur van het Montessori College wordt beschreven. Deze organisatiestructuur wordt door het Professioneel Statuut gefaciliteerd.

De tekst van het professioneel statuut in samenspraak met alle medewerkers van het Montessori College in de periode mei tot en met december 2018 tot stand gekomen, met advies van

Ben van der Hilst, onder projectleiding van Inge Klaassen.

Maker van de film: Ger Rutten

Lees het Professioneel Statuut

Bekijk de animatiefilm over het Professioneel statuut