Kwaliteit

Visitatierapport Nederlandse Montessori vereniging 2017

“De visitatiecommissie feliciteert de school met het zeer positieve resultaat van de visitatie en wenst haar veel succes bij de verdere ontwikkeling. Een woord van dank gaat uit naar de school voor de gastvrije ontvangst en naar de deelnemers aan de panelgesprekken voor hun openheid.” Dat zijn de slotwoorden uit het rapport van de visitatiecommissie.

Bekijk het visitatie rapport met heel veel positieve feedback en mooie concrete aandachts-en verbeterpunten.

Jaarverslag 2016

Met dit jaarverslag informeren wij u over de ontwikkelingen op het Montessori College in Nijmegen en Groesbeek in het jaar 2016.

U kunt het jaarverslag hier downloaden.

Scholen op de kaart

Naast positieve aandacht voor de ontwikkeling van het kind is een school er ook om resultaten te halen. Meer informatie over onze school maar ook andere scholen is te vinden op de website van scholenopdekaart. Klik hier. De resultaten van een aantal onderzoeken worden daar gepubliceerd onder ‘Waardering’.
Klik voor de locatie Nijmegen hier (locaties Kwakkenbergweg 27 en 33) en voor locatie Groesbeek klik hier.

Schoolgids 2017-2018

Het schooljaar 20172018 starten we met 348 brugklasleerlingen op de Nijmeegse campus en met 31 leerlingen in de eerste klas in Groesbeek.

We zijn blij dat weer zoveel leerlingen de weg naar ons hebben weten te vinden.

Dit jaar viert de Nederlandse Montessori Vereniging haar 100-jarige bestaan. We blijken nog zeer actueel met ons montessorionderwijs want momenteel staat maatwerk, samenhang in leerstof, een actieve relatie en verbinding met de buitenwereld steeds prominenter op de agenda van veel scholen en het ministerie van onderwijs. Als traditionele vernieuwingsschool geven we al heel lang vorm aan dit streven en hebben wij hier veel ervaring in opgedaan. Leerlingen hebben veel keuzes, gaan er veel op uit, doen projecten en kunnen ook binnen het curriculum vaak onderwijs volgen op het niveau dat bij ze past en waarin ze uitgedaagd worden.

Om ons onderwijs actueel en afgestemd te houden starten we dit jaar een gemeenschappelijke zoektocht over het beste, meest betekenisvolle en motiverende onderwijs samen met ouders, leerlingen, medewerkers en vertegenwoordigers uit de samenleving. Wie weet ontmoeten we elkaar tijdens een van deze sessies.


Voor de volledige Schoolgids 2017-2018 klik hier

De sectorgidsen zijn te bekijken door er op te klikken:
Sectorgids MMvmbo Nijmegen 2017-2018
Locatiegids MMvmbo Groesbeek 2017-2018
Sectorgids vwo – havo 2017-2018

Schoolplan

In het schoolplan formuleren we lange-termijn doelen en ons onderwijskundig- en personeelsbeleid dat bij deze doelen aansluit. Ook wordt belicht op welke wijze de kwaliteit binnen de organisatie wordt geborgd. Het schoolplan past bij de ontwikkelingen die door de sectie Voortgezet Montessori Onderwijs (VMO) van de Montessori Vereniging in gang zijn gezet en die periodiek in visitaties worden getoetst.

 De beschreven hoofdlijnen van dit schoolplan, volgen de ontwikkelingen die al langer lopen en anticiperen op bewegingen in de maatschappij. De concrete uitwerking van subdoelen vindt per schooljaar plaats in de jaarbeleidsplannen. Deze worden door de sectordirectie, de kernteams en de staffunctionarissen, concreet en meetbaar uitgewerkt in actiepunten voor het betreffende jaar. De resultaten worden in een volgend jaarbeleidsplan meegenomen en de acties zo nodig bijgesteld (PDCA-cyclus).

Voor het volledige Schoolplan 2015-2019 klik hier

Tevredenheidsonderzoeken

Het Montessori College hecht veel waarde aan de tevredenheid van verschillende groepen: leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. Om deze tevredenheid te monitoren worden er jaarlijks tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Dit doen we met behulp van het programma kwaliteitscholen.nl

Hebt u een uitnodiging ontvangen voor het invullen van een onderzoek, dan kunt u via onderstaande plaatje naar de vragenlijst(en)