Het flexibel 60-minutenrooster

De basis blijft hetzelfde:

 • Er is veel aandacht voor de individuele leerling,
 • Samen leren (ook met docenten) staat centraal,
 • Iedereen is gelijkwaardig, niemand is hetzelfde.

De zes montessorikarakteristieken zijn niet veranderd, wel nog meer op de tijdgeest afgestemd.

Wat betekent een 60-minutenrooster?

MAATWERK

 • Mentortijd/ coachtijd is minimaal één les per week (60 minuten)
 • Elke dag minimaal één keuze-uur
 • Leerlingen krijgen de mogelijkheid meer te werken aan vakken die ze moeilijk vinden en minder aan vakken waar ze al goed in zijn
 • De mentor/ coach helpt leerlingen bij het maken van de juiste keuzes
 • Hele school heeft één rooster waardoor meer uitwisseling mogelijk is, gebruik van elkaars praktijklokalen, lessen volgen buiten eigen curriculum, deelnemen aan specials

KEUZEVRIJHEID

 • Behalve de keuze voor vaklessen is er voor leerlingen de mogelijkheid om een keuze te maken voor het maken van huiswerk, verdiepende vragen te stellen en specials te volgen
 • Er is gelegenheid de keuze-uren per week te wijzigen en opnieuw in te roosteren
 • Elke mentor/coach zorgt dat de leerling nadenkt over variëteit in het aanbod van vakken/cursussen en dat deze raken aan ‘hoofd, hart en handen’
 • Leerlingen hebben meer mogelijkheden om te werken aan zaken die voor hen belangrijk zijn, zoals verdieping, versnellen, tutoring, leren leren, of persoonlijke interesses
 • Leerling in BB H/V maakt voor ca. 50 % van het rooster eigen keuzes uit begeleidingslessen per vak

RITME & REGELMAAT

 • Vaste begintijd, elke dag start om 8.30 uur
 • Vast ritme per dag, les afgewisseld met pauze
 • Aaneensluitend rooster, geen tussenuren, lessen die uitvallen worden opgevangen door docenten
 • In de onderbouw 4 lessen en 1 keuze-uur per dag bij standaard-programma*

In de bovenbouw 4 of 5 lessen en minimaal 1 keuze-uur per dag bij standaard- programma.

Het rooster

8.30-9.30        les 1
pauze
9.45-10.45      les 2
pauze
11.00-12.00    les 3 keuze-uur
pauze
12.30-13.30    les 4
pauze
13.45-14.45    les 5
pauze
15.00-16.00    les 6** (keuze-uur)

* uitzondering zijn sportspecialisatie, cultuurstroom en Vplus
**onderbouw: optioneel onder begeleiding van docent/mentor/coach werken aan schoolzaken
bovenbouw: les 6 is deels onderdeel van standaard-programma, deels een optioneel keuze-uur

Toelichting verschillende (keuze)lessen in het 60-minutenrooster

 • DOCENTGESTUURD
 • Docent zet de lijnen uit
 • Docent bepaalt aan welke stof of thema er gewerkt wordt
 • Docent geeft de planning aan

VAKLESSEN: vak centraal, onderdeel van het standaard-programma.
SPECIALS: thema centraal, keuzemogelijkheid voor de leerling.

 • LEERLINGGESTUURD
 • Leerling werkt volgens planning
 • Leerling bepaalt aan welk deel van de stof voor een vak gewerkt wordt
 • Leerling maakt keuze voor een keuze-uur
 • Leerling in BB H/V maakt voor ca. 50 % rooster eigen keuzes uit begeleidingslessen per vak

KEUZEWERKTIJD: vak centraal, in keuze-uur les 3 en/of 6, leerling kiest vrij per week
STUDIE-UUR: leerling werkt aan eigen keuze van dat moment, in keuze-uur les 3 en/of 6, leerling kiest vrij per week
SPECIALS: thema centraal, in keuze-uur les 3 en/of 6, leerling kiest vrij per periode
LEERPLEINUUR T3/4: vak centraal, in keuze-uur les 3 en/of 6, leerling kiest vak uit cluster van vakken vrij per week
BEGELEIDINGSLES BB H/V: vak centraal, onderdeel van het standaard-programma, leerling kiest moment en docent per periode

KEUZEWERKTIJD: leerling kiest voor een vak bij een vakdocent om extra uitleg te krijgen, te verdiepen of omdat de leerling graag aan dat vak werkt

Voorbeelden van vakgebonden en niet-vakgebonden SPECIALS

 • Sociale Vaardigheid
 • Leer- en studievaardigheden
 • Voorbereiding Culturele reizen
 • Kunst plus
 • Broodje Cultuur
 • Yoga of Mindfulness
 • Beleggen
 • Schoolkrant, Lensje en Naked
 • Grafische technieken
 • Examentraining
 • Leesvaardigheid
FAQs flexibel 60-minutenrooster