Frequently Asked Questions flexibel 60-minutenrooster

Veelgestelde vragen

 • QI: Waar komen de 10 minuten, van het huidige 70 minuten lesuur, terug in het nieuwe rooster van 60 minuten?
  • De mentortijd of de coachtijd wordt 60 min. i.p.v. 40 min., waardoor de mentor, de leerling intensiever kan begeleiden op het gebied van leren en ook met het oog op het sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • De leerling kan zelfs meer dan 2 contactmomenten van 60 min. inplannen met zijn mentor of coach in de flexibele zones, voorheen waren dat 40 minuten.
  • Hij kan even ontspannen door een pauze tussen iedere les en door de afwisseling tussen lessen en flexibele zones blijft er rust en regelmaat.
  • Bij een verkort rooster valt de kwt (de flexibele zone) nooit meer uit: het is een reguliere 60-minuten les geworden. Het bijzondere aanbod in de flexibele zone (koken, algebra, tekstanalyse, scheikundeproeven, schoolkrant, tutoring, haken en breien, yoga etc.) blijft daardoor altijd bestaan.
  • De leerling heeft in de flexibele zone aan het einde van de dag; extra ondersteuning op vakken op initiatief van leerling en/ of docent
  • Je krijgt als leerling meer individuele contacttijd of contacttijd in kleine groepen in de flexibele zones, waardoor je eigen, individuele vragen beter beantwoord worden.
  • Het (vakgerichte) leren gaat sneller als je 1-op-1 of in kleine groepjes in de flexibele zones je toetsen individueel bespreekt en didactische feedback ontvangt.
 • QII: Moet de leerling nu thuis meer gaan doen / heeft de leerling meer huiswerk dat thuis gedaan moet worden?
  • De leerling krijgt van vakdocenten ruimte om te blijven werken aan de lesstof te werken in de flexibele zones, de vaklessen en langere mentor-of coachtijd. Toepassen van de stof en onder begeleiding werken aan de stof blijft immers een belangrijk montessorikenmerk (‘leer mij zelf te doen’).
  • Leerlingen krijgen de kans meer te werken aan vakken die ze moeilijk vinden en minder aan vakken waar ze al goed in zijn. Hun mentor of coach helpt hen bij het maken van de juiste keuzes.
  • De leerlingen zijn wat eerder uit in het nieuwe rooster, waardoor ze gelegenheid hebben meer leerrendement uit de flexibele zones te halen en daar frisser zijn als ze met de stof bezig te zijn.
  • De flexibele zone geeft ruimte om vakdocenten maximaal als begeleiders en experts in te zetten en geen kostbare huiswerkinstituten.
 • QIII: Wat is de wijziging / nieuwe invulling van het Mentor KWT?
  • De mentortijd of de coachtijd wordt 60 min. i.p.v. 40 min., waardoor de mentor, de leerling intensiever kan begeleiden op het gebied van leren en ook met hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • De leerling kan meer dan 2 contactmomenten inplannen met zijn mentor of coach in de flexibele zones.
  • De mentor/coach wordt een begeleider van keuze-en leerprocessen en volgt en kent de leerling daarin goed.
  • De mentor/coach heeft meer tijd om in de mentortijd didactische feedback op de modus (leerstand) van de leerling, op zijn persoonlijke kwaliteiten, op de inhoud van het vak en op de leerstrategie.
 • QIV: Hoe gaat het invullen van het 6e lesuur (de flexibele zone aan het eind van de dag) en de flexibele zone midden op de dag?
   • Elke leerling kan eigen keuzes maken in de flexibele zones in het midden op einde van de dag.
   • Er is ook een verplicht aanbod aan minimale mentor-/coachtijd en aan keuzes die elke leerling in ieder geval wekelijks moet maken (minimaal twee keer een moment in de flexibele zone aan het einde van de dag, in overleg met de mentor/coach of op uitnodiging van de vakdocent). (‘vrijheid in gebondenheid’).
   • Er is in de flexibele zone op het midden van de dag en in de flexibele zone aan het einde van de dag beschikbaarheid voor betreffende vakken en/of docenten.
   • Er is gelegenheid de keuzes voor de flexibele zone per week te wijzigen en opnieuw in te roosteren.
   • Elke mentor/coach zorgt dat de leerling nadenkt over variëteit in het aanbod van vakken/cursussen en dat deze raken aan ‘hoofd, hart en handen’) (montessorikenmerk).