Algemene informatie m.b.t. Agora Onderwijs

Algemene informatie m.b.t. Agora Onderwijs op het Montessori College Nijmegen en Groesbeek

Bedankt voor het bezoeken van onze website m.b.t. Agora Onderwijs op het Montessori College Nijmegen en Groesbeek. Hieronder staat meer informatie over 10-15 Agora Groesbeek en MC Agora Nijmegen.

10-15 Agora Groesbeek

Algemene informatie over 10-15 Agora Groesbeek staat op de pagina van 10-15 Agora Groesbeek:

Daarnaast hopen we met onderstaande opsomming antwoord op een aantal veel gestelde vragen te geven:

 • Voor schooljaar 2020-2021 zitten wij vol. Geïnteresseerde leerlingen en ouders kunnen zich voor volgend schooljaar op 10-15 Agora oriënteren door de volgende stappen te doorlopen.
 • Wij nemen leerlingen aan vanaf 10 jaar of als zij in augustus starten in groep 7. Ook leerlingen die starten in groep 8 of in de brugklas zijn welkom. Als een leerling het eerste jaar van de middelbare school elders heeft doorgebracht, kan er nog een overstap worden gemaakt naar 10-15 Agora. Daarna is aanname niet meer mogelijk.
 • Wil je graag informatie vanwege aanmelding voor volgend schooljaar? Neem dan contact op met Paula Wetselaar, paula.wetselaar@spog.nl
 • Alle in januari 2021 geplande voorlichtingsmarkten voor groep 8 leerlingen gaan, vanwege het coronavirus, niet door. Veel van de informatie kunt u online op onze website vinden.
  Wel gaan onze eigen informatiemarkten door in digitale vorm. Hieronder ziet u wanneer deze zijn gepland.
 • Ook onze open avond kan helaas niet doorgaan in fysieke vorm. Momenteel zijn wij bezig te beoordelen of, en zo ja in welke vorm, er digitaal bepaalde interactieve activiteiten gepland kunnen worden. Houdt onze website in de gaten voor verdere berichtgeving hierover.
 • De proefchallenge voor geïnteresseerde leerlingen is gepland op woensdagmiddag 10 februari 2021.
 • Ben je voornemens jouw kind voor volgend schooljaar aan te melden voor Agora 10-15 onderwijs bij ons op school? Dan is het goed te weten welke stappen nodig zijn voordat een toekomstige leerling definitief is ingeschreven:
  • Het bijwonen van een informatie en kennismakingsbijeenkomst met Paula Wetselaar. Dit jaar zijn deze bijeenkomsten op de volgende data:
 • 30 oktober 2020 09.30 – 11.00 uur
  09 december 2020 09.30 – 11.00 uur
  22 januari 2021 09.30 – 11.00 uur
  10 maart 2021 09.30 – 11.00 uur
  • Wil je meer informatie en is het antwoord niet op onze website te vinden? Dan kan je contact opnemen met Paula Wetselaar, paula.wetselaar@spog.nl  of 06-34 20 88 85.Vanwege het coronavirus vinden alle bijeenkomsten online plaats. Wilt u een informatiebijeenkomst bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden door tijdig een e-mail naar paula.wetselaar@spog.nl te sturen. contact met school van herkomst; overdracht informatie betreffende leerling
  • zo nodig gesprek met aannamecommissie; indien er vragen zijn die om meer informatie vragen
  • de toekomstige leerling draait minimaal een dag mee, dit kan in overleg ook meerdere dagen worden.
  • gesprek met betrekking tot verwachtingen Agora onderwijs; dit gesprek is met zowel de toekomstige leerling als met de ouders

MC Agora Nijmegen

Algemene informatie over MC Agora Nijmegen staat op de pagina van MC Agora:

Daarnaast hopen we met onderstaande opsomming antwoorden op een aantal veel gestelde vragen te geven:

 • In februari 2020 is er gelegenheid om aan te melden voor schooljaar 2020/2021.
 • MC Agora Nijmegen richt zich op kinderen in de leeftijd vanaf ongeveer 12 jaar, die gaan starten in het middelbaar onderwijs nadat ze het basis onderwijs hebben afgerond.
 • Alle in januari 2021 geplande voorlichtingsmarkten voor basisschoolleerlingen gaan, vanwege het coronavirus, niet door. Veel van de informatie kunt u online op onze website vinden.
 • Ook onze open avond kan helaas niet doorgaan in fysieke vorm. Momenteel zijn wij bezig te beoordelen of, en zo ja in welke vorm, er digitaal bepaalde interactieve activiteiten gepland kunnen worden. Houdt onze website in de gaten voor verdere berichtgeving hierover.
 • De proefchallenge is gepland op woensdagmiddag 10 februari 2021.
 • Ben je voornemens jouw kind voor schooljaar 2021/2022 aan te melden voor Agora onderwijs bij ons op school? Dan is het goed te weten welke stappen nodig zijn voordat een toekomstige leerling definitief is ingeschreven:
  • aanmelding; dit kan door het invullen van het aanmeldformulier. Deze is in de periode van 3 tot en met 28 februari te downloaden van onze website of op te halen bij de receptie van een van onze locaties.
  • contact met basisscholen; overdracht informatie betreffende leerling
  • zo nodig gesprek met aannamecommissie; indien er vragen zijn die om meer informatie vragen
  • gesprek met betrekking tot verwachtingen Agora onderwijs; dit gesprek is met zowel de toekomstige leerling als met de ouders
  • inschrijving als Agora-leerling van het Montessori College; als voorgaande punten positief voltooid zijn

Wil je meer informatie en is het antwoord niet op onze website te vinden? Dan kun je contact opnemen met Gijs van Hout.