10-15 Agora Groesbeek

In 2018 startten Het Montessori College Nijmegen & Groesbeek en de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) samen een nieuw initiatief voor leerlingen van 10-15 jaar. Enerzijds om de doorgaande lijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs te bevorderen, anderzijds om een nieuw onderwijsconcept neer te zetten dat gebaseerd is op het agora-onderwijs in Roermond. Onderwijs dat niet uitgaat van bestaande kaders maar vanuit anders denken. Onderwijs dat dus niet persé plaats vindt in een lokaal, met lesmethodes, toetsen, cijfers en een leraar voor de klas. Leerlingen van diverse niveaus en leeftijden leren met en van elkaar en met hoofd, hart en handen. We sluiten aan bij de ontwikkelbehoefte en talenten van de leerlingen.

Op 10-15 Agora, op de locatie in Groesbeek,  zijn leerlingen welkom vanaf 10 jaar, als zij starten in groep 7 van de basisschool. De leerlingen ronden bij ons zowel hun basisschool als middelbare school af. De leerlingen zitten met verschillende leeftijden en niveaus door elkaar in units van ongeveer 45 leerlingen en 2 à 3 coaches.

 

Interesse in ons Agora-onderwijs?

Omdat er zoveel over 10-15 Agora te vertellen valt, hebben we verschillende mogelijkheden voor geïnteresseerde ouders en leerlingen om te onderzoeken of ons Agora-onderwijs passend is bij jullie.

18 januari 2022: Open Huis vanaf 17.00 uur, online. Op de algemene pagina van het Montessori College Nijmegen en Groesbeek vind je de link naar deze onlinebijeenkomst.

19 februari 2022: Open Dag op locatie Groesbeek.

Daarnaast zijn er nog twee informatieochtenden voor geïnteresseerde ouders, waarbij onze contactpersoon Paula Wetselaar samen met een coach en een leerling vertelt over de wijze waarop wij ons onderwijs vormgeven. Het bijwonen van deze bijeenkomst is onderdeel van ons onderzoekstraject dat we met ouders en leerling aangaan om te kijken of Agora de juiste plek is. Daarnaast vragen wij de geïnteresseerde leerling ook om twee dagen mee te komen lopen. Het derde onderdeel is een gesprek tussen een coach, ouders en leerling om te kijken of alle wederzijdse verwachtingen kloppend zijn alvorens we overgaan tot aanmelden.

De informatiebijeenkomsten zijn op 26 januari en 9 maart, beide van 9.30 tot 11 uur. Als je een van deze  bijeenkomsten wilt bijwonen of nog andere vragen hebt, kun je mailen naar:

paula.wetselaar@montessoricollege.nl  of bellen naar: 06 – 28 86 97 42

Vragen over 10-15 Agora Groesbeek? Bel dan: 06- 28 86 97 42

Motto

Om kinderen gelijke kansen te geven mag je ze ongelijk behandelen.