Agora onderwijs

Agora. Ontdek de wereld op jouw eigen manier.

Agora is Grieks voor ‘plein’ of ‘marktplaats’: het hart van de stad en dé plek om kennis en wijsheid te delen en op te halen. Het oude Athene kende de Agora, waar filosofen als Aristoteles, Plato en Socrates ‘lesgaven’ aan iedereen die iets van hen wilde leren. Agora-onderwijs is een leercommunity  waar men elkaar ontmoet, waar zelfkennis groeit en waar eigen kracht, passie en ongekende mogelijkheden worden ontdekt. Dat gebeurt aan de hand van challenges (leer-/studievragen) met een zelfgekozen reisdoel. De ‘leerreis’ die een kind onderneemt verloopt via een coach-gestuurde route.

De coach helpt het kind, zodat hij of zij het zelfgekozen reis-/leerdoel gaat bereiken. Agora garandeert dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt en individueel gecoacht wordt vanuit vertrouwen, vrijheid en vreugde. En altijd met respect voor de autonomie van de lerende. Als ieder kind lachend naar school gaat en lachend uit school komt, gaat leren vanzelf.

Agora is een onderwijsconcept, dat op de Niekée school in Roermond al een tijdje succesvol draait. SPOG (Stichting Primair Onderwijs Groesbeek) & Montessori Groesbeek sloegen de handen ineen om deze vorm van onderwijs ook naar de gemeente Berg en Dal te brengen. Ook Montessori Nijmegen is in schooljaar 2018-2019 gestart met een groep leerlingen vanaf 12 jaar van alle niveaus onder de naam MC Agora.

Onderwijs, maar dan anders

Schoolvakken zijn vervangen door onderzoek naar de wereld. Huiswerk, toetsen en methodes zijn er niet. Op Agora gaan leerlingen zelf de wereld ontdekken en kennis opdoen. Ieder maakt vanuit zijn eigen wensen, vragen en interesse een persoonlijke leerroute. Dat verhoogt de motivatie en prikkelt de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen. ‘Leren vindt het best in vrijheid plaats’, is een van de uitgangspunten van Agora. Leraren begeleiden de leerlingen bij hun eigen leerroute en heten daarom coaches. Verder worden ook de ouders actief betrokken.

Vrijheid blijheid?

‘Agora is de vrijheid om te leren wat je wilt, maar geen vrijblijvendheid om te doen wat je wilt.’

De leerlingen ronden hun school af met een regulier diploma.

Visie Agora

Agora gaat over autonoom leren. Bij autonoom leren is de lerende (het kind/de leerling) in de lead. Het kind is eigenaar van zijn eigen leren. Die autonomie gaat zo ver dat het kind als enige bepaalt wat zinvol is voor hem of haar. Het gevolg is dat elk kind zijn eigen leerroute volgt. De leervraag (challenge) van het kind staat centraal. De nieuwsgierigheid of leergierigheid is leidend. Vanuit de leervraag (challenge) ontstaat het leerproces. Hier komt de coach aan bod. De coach stuurt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback.

Leren in 5 werelden

Iedere leerling volgt een individuele leerroute. Iedereen haalt zijn of haar diploma op eigen tempo. Agora gaat uit van de nieuwsgierigheid van de leerlingen en laat zich dan ook inspireren door een uitspraak van Albert Einstein: ‘Imagination is far more important than knowledge.’

Het hele onderwijs- en activiteitencentrum is ingericht op het prikkelen van nieuwsgierigheid en het standaard curriculum heeft plaatsgemaakt voor 5 werelden. Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit in de kunstzinnige, wetenschappelijke, spirituele, maatschappelijke en sociale/ethische wereld. Zo leren de leerlingen zoveel mogelijk over de wereld om zich heen.

Onderzoek & wetenschap

Vanaf de beginfase zijn diverse onderzoekers en wetenschappers betrokken geweest bij de ontwikkeling van Agora. Deze ontwikkeling heeft zich gestaag voortgezet middels samenwerkingen met diverse universiteiten en hogescholen. Naast onderwijskundige aspecten als neurologie, psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdiepen we ons ook in technologie (van het leren), filosofie/ethiek, kunst en transitiekunde.

Lees meer over onderzoek en wetenschap

Motto

Om kinderen gelijke kansen te geven moet je ze ongelijk behandelen.