Agora onderwijs

Ontstaan van Agora

Agora is een nieuw onderwijsconcept, dat op de Niekée school in Roermond al een tijdje succesvol draait. SPOG (Stichting Primair Onderwijs Groesbeek) & Montessori Groesbeek sloegen de handen ineen om deze vorm van onderwijs ook naar de gemeente Berg en Dal te brengen. Ook Montessori Nijmegen blijft niet achter. In schooljaar 2018-2019 starten we hier met een groep leerlingen vanaf 12 jaar van alle niveaus onder de naam MC Agora.

Agora is Grieks voor ‘plein’ of ‘marktplaats’: het hart van de stad en dé plek om kennis en wijsheid te delen en op te halen.

Het Agora team uit Roermond ondersteunt ons van harte, evenals de verschillende hoogleraren die bij dit project betrokken zijn (waaronder Joseph Kessels, onderwijskundige en hoogleraar Human Resource Development aan de Universiteit Twente en Jos Claessen, Hoogleraar Onderwijskunde Welten Instituut). Naar aanleiding van een artikel in de Gelderlander hebben we contact gelegd met Harold Bekkering, hoogleraar in de cognitieve psychologie, die graag zijn steun heeft toegezegd aan “dit mooie initiatief” zoals hij zelf zegt.

Lees ook: Tegels van Agora – verslag van het eerste jaar van een grensverleggende onderwijsinnovatie.

Onderwijs, maar dan anders

Schoolvakken zijn vervangen door onderzoek naar de wereld. Huiswerk, toetsen en methodes zijn er niet. Op Agora gaan leerlingen zelf de wereld ontdekken en kennis opdoen. Ieder maakt vanuit zijn eigen wensen, vragen en interesse een persoonlijke leerroute. Dat verhoogt de motivatie en prikkelt de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen. ‘Leren vindt het best in vrijheid plaats’, is een van de uitgangspunten van Agora. Leraren begeleiden de leerlingen bij hun eigen leerroute en heten daarom coaches. Verder worden ook de ouders actief betrokken.

Algemene informatie m.b.t. Agora Onderwijs op het Montessori College Nijmegen en Groesbeek

Vrijheid blijheid?

'Agora is de vrijheid om te leren wat je wilt, maar geen vrijblijvendheid om te doen wat je wilt.’

De leerlingen ronden hun school af met een regulier diploma.

Motto

Om kinderen gelijke kansen te geven moet je ze ongelijk behandelen.

Leren in 5 werelden

Iedere leerling volgt een individuele leerroute. Iedereen haalt zijn of haar diploma op eigen tempo. Agora gaat uit van de nieuwsgierigheid van de leerlingen en laat zich dan ook inspireren door een uitspraak van Albert Einstein: ‘Imagination is far more important than knowledge.’

Het hele onderwijs- en activiteitencentrum is ingericht op het prikkelen van nieuwsgierigheid en het standaard curriculum heeft plaatsgemaakt voor 5 werelden. Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit in de kunstzinnige, wetenschappelijke, spirituele, maatschappelijke en sociale/ethische wereld. Zo leren de leerlingen zoveel mogelijk over de wereld om zich heen.

Veel antwoorden op vragen zijn te vinden bij onze veelgestelde vragen over Agora. Bekijk Q&A Agora.


Ook is er veel informatie te vinden op: https://www.agoraonderwijs.nl/

 

Dit is Agora

Agora uitgelegd - Agora Roermond

Bezoek aan Agora

Met ingang van augustus 2018 organiseert het Montessori College in Nijmegen MC Agora en in Groesbeek samen met de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) voor 10 tot 15-jarigen: 10-15 Agora. Agora gaat niet uit van bestaande kaders, maar vanuit anders denken. Vanuit het onderwijsveld is er veel interesse voor deze vorm van onderwijs. We zijn dan ook zeker bereid onze kennis, opstartproblemen, succesverhalen en valkuilen hierover te delen, maar merken ook dat de enorme belangstelling voor Agora soms moeilijk te combineren is met het dagelijkse werk. Daarom vragen we vanaf 1 januari 2020 voor een werkbezoek aan één van de Agora-locaties een bijdrage. Hierbij zijn de volgende opties mogelijk:

Bezoek uit win/win situatie                                                        Gesloten beurs en/of wederdienst

Groepsbezoek (aantal deelnemers in overleg te bepalen)          € 500,00 per dagdeel

Individuele bezoekers                                                              €  75,00 per dagdeel

Wanneer u belangstelling heeft voor een bezoek kunt u contact opnemen met: