Onze montessori-vwo’ers blijken succesvolle studenten

Geen incidentele piek, maar vwo’ers met een diploma van het Montessori College Nijmegen op zak, scoren al enkele jaren beter dan studiegenoten op de universiteit. Ook actuele onderzoeksresultaten geven aan dat onze montessoristudenten in hun eerste jaar meer studiepunten in de wacht slepen (gemiddeld 48,8) dan studenten die van andere Nijmeegse scholen afkomstig zijn (gemiddeld 45,6). Maar liefst 74% van de studenten die van ons  Montessori College afkomstig zijn, haalt van de totaal te behalen 60 studiepunten meer dan 45 in dit eerste studiejaar; 54% van onze leerlingen haalt 60 of zelfs meer punten, omdat ze meer vakken volgen. Geen incidentele piek, dus, maar ook geen incidenteel succes. Want als je bij ons op school hebt geleerd om de eigen regie te nemen over het leren, je bent uitgedaagd om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen én jou ruimte is geboden om bewust te worden van je eigen talenten, dan ligt het in de lijn der verwachting dat je trefzeker weet te kiezen.