Onderwijsstaking woensdag 6 november 2019

Zoals jullie wellicht uit de media hebben vernomen, vindt woensdag 6 november aanstaande een grote landelijke onderwijsstaking plaats. Op die dag staken medewerkers uit het basis- en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger- en wetenschappelijk onderwijs. In navolging op de staking in maart afgelopen voorjaar, roepen de onderwijsbonden leraren op om op 6 november 2019 wederom te gaan staken. Zij willen hiermee aandacht vragen voor de werkdruk in het onderwijs, het aanhoudende lerarentekort en de te lage salarissen.

Ook medewerkers van het Montessori College locatie Beuk gaan die dag staken. Het aantal stakers is dermate groot dat we hebben besloten die dag alle lessen te laten vervallen. Het lukt ons niet om voor die dag een fatsoenlijk rooster voor de leerlingen te maken. We verwachten die dag geen leerlingen, er zijn geen docenten. Alleen het al lang geplande kunstprogramma voor een beperkte groep leerlingen in de avond zal doorgang vinden o.l.v. een docent.

Voor ouders die kinderen op andere locaties hebben: op de locaties MMvmbo Nijmegen en Groesbeek gaan de lessen wel gewoon door. Daar is de stakingsbereidheid geringer en kan een goed rooster geboden worden.

We vinden het uiteraard spijtig dat er door de staking een lesdag verloren gaat. Tegelijkertijd ondersteunen we de staking, omdat we de staking zien als een mogelijkheid om een krachtig signaal af te geven richting samenleving en politiek. Het wordt naar onze mening de hoogste tijd om onderwijs en het belang ervan voor individu, samenleving en economie, een hogere prioriteit te geven. Niet alleen met woorden, maar ook door te investeren in onderwijs. Investeringen die recht doen aan noodzakelijke voorwaarden om de terecht hoge verwachtingen die aan onderwijswerkers worden gesteld ook waar te kunnen maken. Alleen dan kunnen we jongeren onderwijs bieden dat nog meer recht doet aan hun ontwikkelingsmogelijkheden.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

de schoolleiding