Onderwijscafé 3 november a.s.

Het Onderwijscafé op 3 november: wees welkom!

DE Onderwijsbeweging bundelt de krachten, ervaring en expertise van leerlingen, ouders, collega’s en mensen van buiten om onderwijsvraagstukken onder de loep te nemen, in alle openheid te bespreken en gezamenlijk tot (aanvullende) inzichten, verbetering en mogelijke oplossingen te komen.

Dit schooljaar heeft De Onderwijsbeweging weer volop ruimte om mee te bewegen met de belangrijkste speerpunten en vraagstukken van ons onderwijs. Een issue dat naadloos aansluit bij ons montessori-onderwijs (en waar we in feite nooit over uitgepraat raken), is KEUZES.

Hoe maak je ze; op grond waarvan; wat maakt een keuze nuttig, fijn of wenselijk; gaan schoolse keuzes (verdieping) ten nadele van ‘bijzondere’ of ‘interessante’ (vebreding); hebben onze leerlingen meer begeleiding nodig bij al die keuzes?

Deze en andere vragen passeren de revue tijdens het door DE Onderwijsbeweging georganiseerde Onderwijscafé.

In het eerste gedeelte staan we stil bij mindfulness voor leerlingen. Het Montessori College is de eerste vo school met gecertificeerde mindfulness trainers. Veel leerlingen maakten al kennis met deze vorm van aandacht voor jezelf. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elke leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan een serie lessen kennis maakt hiermee?

Je bent op 3 november van harte welkom. Aanvang 17.00 (met hapje en drankje); eindtijd rond de klok van 20.00u. In verband met de voorbereidingen en catering, verzoeken wij je voor 20 oktober aan te melden via webmaster@montessoricollege.nl. Zien we je dan?