NPO- tijdgeest

Nu we het ritme van de dag en dat van school samen herpakt hebben, krijgen we nog meer zicht op de specifieke ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Ook kunnen we een voorzichtige balans opmaken van het voorlopige effect en de impact van de extra ondersteuning die is en wordt geboden.

Om te beginnen is er bij aanvang van het schooljaar vol ingezet op de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen: het samen optrekken, het (her-)ontmoeten. Uitjes, actieve en sportieve activiteiten hebben bijgedragen aan een gezamenlijke en in alle opzichten ‘veilige’ opstart van het jaar. En zowel op de Beuk, Berk als Groesbeek ligt extra focus op de zogeheten executieve functies (hoe pak ik daadwerkelijk aan wat mij te doen staat?), o.a. a.h.v. de lesmethode Tumult (Berk) en workshops ‘mindset en executieve functies’. Leerlingen Agora kunnen rekenen op begeleiding van studenten die als ‘extra handjes in de klas’ functioneren.

Daarnaast zijn jongerenwerkers een aantal dagdelen bij ons op de campus in Nijmegen. Zij leggen op een laagdrempelige manier contact met leerlingen. Voor sociaal-maatschappelijk ondersteuning staan de deuren van onze experts op een laagdrempelige manier open voor leerlingen en hun ouders.

Leerlingen van de Beuk schrijven zich vanaf leerjaar 3 actief in voor o.a. Specials Engels en Nederlands (leesvaardigheid) die in eigen beheer, door vakcollega’s worden aangeboden. Een onderwijsassistent biedt extra ondersteuning in de onderbouwklassen. Ook wordt er volop gebruik gemaakt van de gratis (bij-)lessen aangeboden door Studiekunst, OSN en SHS (studenten helpen scholieren). Zo actief, dat er met enige regelmaat sprake is van een ‘overinschrijving’ of wachtlijst, bijvoorbeeld voor een vak als wiskunde omdat studenten schaars zijn. Voor leerlingen van de Berk, daarentegen, stonden studenten vanuit meerdere disciplines klaar, maar bleken leerlingen hun ondersteuningsvraag op dat moment nog niet uitgekristalliseerd te hebben. Het is zoeken naar de balans tussen vraag en aanbod. De matching leerling-student en/of ondersteuning vraagt niet alleen op organisatorisch, maar ook op vakinhoudelijk gebied continu om finetunen, bijsturing en aanpassing. En die zaken vergen expertise enerzijds, tijd, anderzijds.

Tijd gijzelt ons weleens.  We varen vaak blind op ‘tijd’, het gebrek eraan of het noodgedwongen moeten inhalen hiervan. Doen we elkaar hier niet mee tekort?  Door het issue ‘tijd’ verstarren en verkrampen we bovendien. De kinderen van deze tijd hebben een levensverwachting die diep in de 90 uitkomt. Hoezo te weinig tijd? Misschien doen we er juist post-corona goed aan om de terreur van tijd een beetje los te laten. Het leren heeft ook ten tijde van lockdowns immers niet stilgelegen. Al is het maar omdat het leren nooit stopt. Zolang wij ons stinkende best blijven doen om kwalitatieve invulling te bieden aan de (schoolse)tijd van onze leerlingen en zij vertrouwen in deze begeleiding en het proces houden, kunnen we spreken van een tijdloos rendement.

Petey Peeters