NPO Flits

Met ingang van dit schooljaar beschikken alle scholen over extra middelen ter versterking van (leer-)behoeftes die bij onze leerlingen ontstaan of versterkt zijn door de coronacrisis. Onze kernteams hebben onderzocht bij welke specifieke ondersteuning onze leerlingen gebaat zouden zijn en hoe deze zogeheten NPO-gelden het beste kunnen worden ingezet. Naast ondersteuning op leerachterstanden, leggen wij -geheel in lijn met onze montessorivisie- een belangrijke focus op het welbevinden, geluk, leer- en levensplezier van onze leerlingen. In de volle overtuiging dat deze factoren essentieel zijn als het gaat om motivatie en de positieve mindset die het leren mogelijk maken. ‘Goed in je vel’ is geen garantie voor, maar zeker van belang bij ‘goed in een vak’.

Zo wordt er tijdens de introductieperiode van dit schooljaar een breed scala aan activiteiten aangeboden om de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn sport- en teambuildingsdagen, uitstapjes naar pret- en vakantieparken, bowlen, het bezoeken van een escaperoom en musea. Meer dan ooit vinden wij het van groot belang dat dat wat we doen, we vooral samen doen. En dat als we samen zijn, activiteiten die verbroederen en verbinden, centraal staan.

Daarnaast zijn de eerste activiteiten ter ondersteuning van de leerbehoeftes opgestart. Deze zullen in de komende periodes verder worden uitgerold. Hierbij valt te denken aan:

Lessen en begeleiding aan kleine groepjes door SHS (Studenten Helpen Scholieren); tutor-leren waarbij oudere jaars die zijn opgeleid tot tutor met jongere jaars aan de slag gaan met de vakinhoud; specials voor taal- en leesvaardigheid en speciale aandacht voor executieve functies (leren plannen, leren-leren, studievaardigheden) in o.a. de onderbouwklassen.

Van deze en alle andere initiatieven en ontwikkelingen die onder de noemer ‘NPO’ het licht zien, houden wij jullie in onze Monti graag op de hoogte. ‘Graag’ omdat wij willen delen wat we doen. In de driehoek kind-ouder-school maken we ons sterk voor een sterke basis. Als de vraag luidt ‘Leer mij het (weer) zelf te doen’, dan is het antwoord zonneklaar: doen we!