Het nieuwe onderwijsconcept Agora in Nijmegen én Groesbeek

De wereld verandert snel. Het onderwijs, dat jongeren voorbereidt op die veranderende wereld, wil daarbij aansluiten. Scholen zoeken daarom naar nieuwe onderwijsconcepten die beter passen bij de behoefte van jongeren om ze zo beter voor te bereiden op de snel veranderende wereld. Meer maatwerk en leeromgevingen die motiverender zijn voor de jongeren van nu. Daarnaast verschuift het accent in de samenleving van kennis naar competenties. die nodig zijn in de samenleving van morgen.

Agora is een nieuw onderwijsconcept dat op het Niekée, een school in Roermond, al een aantal jaar succesvol draait. De Stichting Primair Onderwijs Groesbeek en het Montessori College slaan de handen ineen om deze vorm van onderwijs naar de gemeente Berg en Dal te brengen. Bij voldoende belangstelling start in Groesbeek een nieuw initiatief waarin basis- en voortgezet onderwijs elkaar ontmoeten. Eén groep leerlingen tussen de 10 en 15 jaar van alle niveaus op de Agora wijze.

In Nijmegen start tegelijkertijd het Montessori College ook met één groep leerlingen van alle niveaus. Het Montessori College ziet het als haar belangrijkste opdracht om, naast een diploma, leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar eigenzinnig en zelfbewust jong volwassenheid. Dat betekent dat we volop inzetten op Persoonlijk Leiderschap, Creativiteit en Maatschappelijke betrokkenheid. Het motto van Maria Montessori is: “Leer het me zelf te doen”. Het Agora concept is een vorm van onderwijs die hier uitstekend bij past.

Agora?

Agora is Grieks voor ‘plein’ of ‘marktplaats’: het hart van de stad en dé plek om kennis en wijsheid te delen en op te halen.

Onderwijs maar dan anders

Schoolvakken zijn vervangen door onderzoek naar de wereld. Geen huiswerk, toetsen en methodes. Op Agora gaan leerlingen zèlf de wereld ontdekken en kennis opdoen. De wereld wordt ontdekt vanuit vijf invalshoeken. Er zijn hiervoor vijf (sub)werelden ontworpen: de spirituele, de sociaal ethische, de wetenschappelijke, de kunstzinnige en de maatschappelijke wereld.

Ieder maakt vanuit eigen wensen, vragen en interesses een persoonlijke leerroute. Dat verhoogt de motivatie en prikkelt de nieuwsgierigheid van leerlingen. De coach helpt de leerling de leervraag om te zetten in een ‘challenge’. Vervolgens leert de leerling de challenges op een structurele manier te benaderen. Hierdoor wordt de leervraag omgezet in een leerproces. De coach ondersteunt dit proces en kijkt met de leerling mee en verdiept en verbetert wanneer het kan of wanneer nodig is. De coach leert als het ware met de leerling mee. De coach koppelt een leerling, wanneer dat zinvol is voor het leerproces, ook aan een expertcoach of aan contacten buiten de school. (Als de leerling al niet zelf die stap heeft gezet)

Waar gaat Agora-leren vanuit?

  • Dat leren het beste in vrijheid plaatsvindt
  • Dat je moet vertrouwen op de nieuwsgierigheid en natuurlijke leerdrang van kinderen
  • Dat kinderen inspireren belangrijker is dan kennis aan te bieden
  • Dat leerlingen vooral vaardigheden aanleren die nodig zijn voor een leven lang leren. De coach ondersteunt ze bij het aanleren van deze vaardigheden
  • Dat ouders een essentiële rol spelen in de ontwikkeling van kinderen, ook op het gebied van onderwijs
  • Dat je partners uit de samenleving nodig hebt om, naast andere experts, als expert in te zetten binnen het onderwijs
  • Dat het ultieme doel van ons onderwijs moet zijn dat onze leerlingen noch roekeloos noch bevreesd de onzekerheden van de toekomst kunnen omarmen

Vrijheid blijheid?

Agora is de vrijheid om te leren wat je wilt, maar geen vrijblijvendheid om te doen wat je wilt. De leerlingen ronden hun school af met een regulier diploma.

“Om kinderen gelijke kansen te geven moet je ze ongelijk behandelen.”

 

Meer weten over deze nieuwe vorm van onderwijs? Neem contact op met:

Montessori College:
024 – 328 30 00: Arianne Nas, Stephan Haukes of Jan Triepels
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek:
024 – 366 22 60: Muriël van Bergen of Paula Wetselaar