Montessorileerlingen laten van zich horen in de Jongerenraad

In de Jongerenraad nemen leerlingen van verschillende scholen in de regio plaats, zo ook van onze school.  Jongeren wordt de gelegenheid geboden hun ideeën in te brengen bij de Raad. De beste, meest bruikbare hiervan worden meegenomen in het beleid. ‘Armoede’ stond de vorige keer als thema op de (politieke) agenda; eigen en originele oplossingen werden door de jonge deelnemers aangedragen en deze zijn zeer positief onthaald. ‘Jongeren dragen vaak concrete input aan waar wij als volwassenen niet of nog niet aan gedacht hebben. Bovendien spreken deze jongeren namens hun achterban wat garant staat voor prima draagkracht’, concludeerde de wethouder.