Montessori Studiemarkt 3.0

Afgelopen vrijdagavond 22 november vond de 3e editie van onze Montessori Studiemarkt plaats. Een LOB activiteit, waarbij we oud-leerlingen vragen om onze huidige studiekiezers uit de voorexamenklassen en de examenklassen te komen vertellen over hun studie, het studentenleven, hun studiekeuzeproces en alles wat daarbij hoort. Elk jaar verzamelen we de mailadressen van de examenleerlingen met de vraag of we ze hier in de toekomst voor mogen benaderen en deze vrijdag hadden maar liefst 75 oud-leerlingen hieraan gehoor gegeven en konden we een mooie deelnemerslijst maken met een gevarieerd aanbod van HBO en WO opleidingen. En niet alleen waren er veel oud-leerlingen bereid om hun verhaal te delen, maar de opkomst van onze geïnteresseerde leerlingen en hun ouders was ook enorm.

De avond werd gestart met een forum waarin vijf oud-leerlingen bevraagd werden door Ties Otten namens de leerlingenraad. Aan bod kwamen thema’s als: keuzestress, de voorbereiding op een decentrale selectie, switchen van wo naar hbo, op kamers of niet, studielast & financiën etc. etc.. Nadat alle vragen uit de zaal beantwoord waren, kon iedereen zich vrij door de school bewegen op zoek naar individuele- of groepsgesprekken om antwoord te krijgen op vragen die er  leefden. Zonder tijdslimiet konden de leerlingen een lokaal binnen lopen, kijken wat er te halen viel en weer doorgaan naar een volgende ruimte voor nieuwe studies en om met andere studenten in gesprek te raken over alles wat er zo komt kijken bij keuzes maken, colleges volgen, op kamers wonen en nog veel meer; kortom om een prima indruk te krijgen van deze volgende levensfase. Voor de ouders was er  de mogelijkheid om een voorlichting bij te wonen over de overstap van vo naar ho. 

Al met al was het een zeer inspirerende avond met interessante gesprekken en een mooie stap in het keuzeproces van onze leerlingen. Op naar editie 4 in schooljaar 2020-2021!

Marion van Hoof (decaan havo) & Gabriëlle Franquinet (decaan vwo)