Mondkapjesplicht vanaf 16 november

Vanwege corona heeft de overheid besloten het dragen van mondkapjes in publieke ruimtes en ook in het voortgezet onderwijs verplicht te stellen. Het ingaan van de feitelijke wettelijke verplichting kan nog enkele weken duren. De verwachting is nu rond 1 december.

De laatste tijd zien we dat veel leerlingen zich minder goed houden aan het advies om een mondkapje te dragen. Zolang dit een advies betreft,  kunnen we wel een beroep doen op leerlingen, maar hen niet verplichten. We willen voorkomen dat er tot de verplichting een feit is een ‘grijs gebied’ ontstaat met onduidelijkheid of het nu wel of niet moet. We merken dat dit de medewerkers teveel energie kost en ook leerlingen geven aan dat het rustiger is wanneer er eenduidigheid is. Tegelijk willen we dat medewerkers of leerlingen met een kwetsbare gezondheid of met familieleden die tot een mogelijke risicogroep behoren, zich zo veilig mogelijk  voelen. Om die reden hebben we na raadpleging en met instemming van de MR besloten dat met ingang van aanstaande maandag 16 november mondkapjes verplicht zijn op school. Vanaf nu is dat een schoolregel. Concreet betekent het dat iedere leerling en medewerker een mondkapje (of faceshield) op moet hebben tijdens het zich verplaatsen op school, bij binnenkomst of vertrek, tijdens het lopen in bijvoorbeeld pauzes of bij leswisselingen. Dat geldt ook voor practica en lessituaties wanneer de afstand van anderhalve meter tot volwassenen niet goed kan worden bewaard.

Hoe gaan we het doen?
We zullen hier op handhaven. Dat betekent dat een leerling helaas niet tot de school kan worden toegelaten als hij of zij geen mondkapje draagt. Mocht een leerling geen mondkapje bij zich hebben, dan zal de leerling naar huis moeten om er eentje te halen. De te laatkomregeling treedt dan in werking. Bij de receptie kan een mondkapje gekocht worden voor 50 cent. Wanneer je je door de school beweegt zonder mondkapje, zal er gevraagd worden om een mondkapje op te zetten. Je naam wordt genoteerd en bij de receptie aangeleverd wanneer je hier geen gehoor aan geeft. Ook dan geldt de verdere procedure van te laat komen. Deze kun je vinden in de schoolgids of op de website onder:

https://montessoricollege.nl/praktische-zaken/verzuimprotocol/

Ontheffing
Leerlingen die om persoonlijke redenen niet in staat zijn om een mondkapje te dragen, kunnen ontheffing van de mondkapjesplicht krijgen. We sluiten hierbij aan bij het maatwerk dat straks ook binnen de wet  geregeld gaat worden. Wanneer hier sprake van is dan vragen we om een brief met de reden van de ontheffing. Deze brief kan gestuurd worden naar de volgende schoolleiders :

  • voor de Berk en Agora: Jacob Westra
  • voor de Beuk: Anne-Marie van de Wiel bovenbouw en bovenbouw vmbo-t, Jacob Westra onderbouw t/h/v
  • voor Groesbeek: Angelique Noij

Schrijf in de brief in ieder geval duidelijk op om welke leerling het gaat, in welke klas de leerling zit en wat het e-mailadres is waarmee gecorrespondeerd kan worden.

Aan de hand van de brief zal een gesprek met de schoolleider en een kernteamlid plaatsvinden om te onderzoeken of er tot een maatwerkoplossing kan worden overgegaan. De leerlingen met een ontheffing zullen een ontheffingspasje krijgen.

Deze brief zal uiterlijk op dinsdag 17 november bij de betreffende schoolleider ingeleverd moeten zijn. Zij zullen z.s.m. een gesprek voeren.
Tot de uitkomst van dit gesprek zullen de betreffende leerlingen een tijdelijk ontheffingspasje krijgen. Neem als hier sprake van is aanstaande maandag even een briefje van je ouders mee wanneer je van deze regeling gebruik wilt maken en lever die in bij de deur. Dan krijg je een tijdelijk ontheffingspasje.

Het mondkapje komt niet in de plaats van andere maatregelen. Nog steeds geldt dat het voor leerlingen en volwassenen belangrijk is om afstand te houden tot elkaar, ook met een mondkapje op. En hygiënemaatregelen zoals handen wassen en ontsmetten blijven belangrijk. We willen erg graag de school open kunnen houden voor iedereen. Alle maatregelen helpen daarbij.

Tot slot
Het gaat tot nu toe gelukkig best goed. Er zijn relatief weinig besmettingen, de leerlingen werken goed mee, het onderwijs kan grotendeels doorgaan en de afwezigheid van medewerkers hebben we tot nu toe meestal kunnen opvangen. Iedereen vindt het fijn dat het onderwijs, hoe zoekend we daar ook af en toe in zijn, door kan gaan. Laten we vooral zo doorgaan en moeite doen zodat we hopelijk open kunnen blijven. Dat is goed voor de leerlingen en voor ons allemaal.

Berni Drop
rector-bestuurder