Meedenken over onze school?! In de medezeggenschapsraad kan dat!

Op dit moment hebben we een vacature in de MR. Wilt u de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van onze school versterken? Dan nodigen we u van harte uit om u kandidaat te stellen als lid.

Wat doen wij?
Als medezeggenschapsraad (MR) denken en beslissen wij mee over schoolzaken om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op het Montessori College. Over sommige onderwerpen brengen we advies uit aan de directie en over sommige onderwerpen hebben we een zwaardere stem, via het instemmingsrecht. Als MR vinden we het belangrijk om ouders zo goed mogelijk te informeren en te betrekken.

Wie zijn wij?
De Medenzeggenschapsraad (MR) van het Montessori College bestaat uit zestien leden; vier leerlingen, vier ouders en acht personeelsleden. Op dit moment zijn twee ouders gezamenlijk voorzitter van de MR. Voor zowel ouders als leerlingen wordt uitgegaan van een gelijkwaardige verdeling over de verschillende locaties in Groesbeek en Nijmegen (Berk en Beuk), waarbij rekening is gehouden met de leerlingaantallen.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een ouder die enthousiast is om een constructieve, kritische bijdrage te leveren aan de MR.  Omdat een ouder van de Beuk uit de MR is getreden en we de verdeling het liefst gelijk houden, hebben we voorkeur voor een kandidaat vanuit de Beuk.  Maar enthousiaste ouders van de Berk en Groesbeek mogen zeker ook reageren!

Informatie en/of aanmelden?
Mocht u meer informatie willen of zich aan willen melden dan kan dat via aanmeldformulier/informatievraag