Leerlingbegeleiding

Hoe helpen we jou?

Het kan zijn dat een leerling vastloopt of niet lekker in zijn/haar vel zit. Een goede afstemming over de leefwerelden van onze leerlingen, school en thuis, is belangrijk. De mentor, of bij Agora jouw coach, is jouw eerste aanspreekpunt. Ouder(s)/verzorger(s) kennen jouw mentor/coach en weten ook hoe ze deze kunnen bereiken.

De mentor/coach kent een leerling en de sfeer in een groep goed. Hij/zij werkt nauw samen met vakdocenten en overige medewerkers van de school. Als het nodig is, organiseert de mentor/coach extra zorg/begeleiding. In eerste instantie zoeken we naar een oplossing binnen de school. Er zijn diverse manier van begeleiding mogelijk. Ook zijn er ondersteuningscoördinatoren en vertrouwenspersonen. Na overleg tussen mentor, leerling en ouder(s)/verzorger(s) kan er besloten worden om een beroep te doen op onderstaande soorten begeleiding.

• Remedial Teaching (RT)
• School Maatschappelijk Werk (SMW)
• Schoolarts/-verpleegkundige
• Intern Advies Team

In overleg met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling kan er ook extern gezocht worden naar de juiste ondersteuning en begeleiding. Lees hier meer over in ons Schoolondersteuningsprofiel.