De leerling aan het stuur

Ik wilde eigenlijk niet meer terug! Begrijp me goed, ik ben heel tevreden en trots op mijn school, maar wat ik hier meemaakte had ìk nog niet eerder op een school meegemaakt. Ik zag gemotiveerde en blije leerlingen die graag willen onderzoeken. Die hun creativiteit de vrije loop konden laten en die op dingen kwamen die ik zelf niet had kunnen bedenken. In plaats van dat de docent bepaalde wat de leerlingen moesten leren, waren de leerlingen voor zichzelf aan het bepalen wat belangrijk voor ze was om te leren. Waar ik thuis gewend ben dat mijn twee dochtertjes alles willen weten en ze me steeds vragen “Hoe zit dat? Of waarom gaat dat zo?”, waren deze pubers nog steeds bezig om vragen voor zichzelf te beantwoorden. Zo kan het dus ook!

Vorig jaar bezocht ik Niekée Roermond en in het bijzonder de Agora leerroute. In het onderwijs is vernieuwing een “hot item” net als “gepersonaliseerd leren”. Maar wat ik hier aantrof was echt andere koek! Geen schoolvakken, geen cijfers, geen lokalen met een vaste opstelling van tafels en stoeltjes. Leerlingen hadden hun eigen werkplek ontworpen en gemaakt. Vanaf die veilige, eigen plek gingen leerlingen op zoek naar wat ze zelf belangrijk vonden om te leren.

Dat roept natuurlijk veel vragen op! Hoe weten we zeker dat leerlingen leren wat ze moeten leren? Gaan ze hier hun eindexamen mee halen? Hoe houden we bij dat ze leren en dat ze vooruitgang boeken?


„Als je geen lesgeeft, wil het niet zeggen dat je niet sturend bent. Je bent heel erg sturend als je kinderen leert wat voor hen belangrijk is. Maar als het individu denkt zelf het stuur in handen te hebben, werkt dat motiverend.”

Sjef Drummen (Agora Roermond)

 

Na een inspirerende presentatie van Sjef Drummen werd veel duidelijk. Doen we onze kinderen geen onrecht aan in ons huidige onderwijssysteem? Worden ze wel genoeg uitgedaagd en gemotiveerd door de manier waarop het nu vaak gaat?

Sjef Drummen kwam met een goed onderbouwd betoog – gesteund door veel wetenschappers en onderzoekers die zich aan Agora verbonden hebben – waarin hij ervoor pleitte dat de leerling eigenaar moet zijn van zijn of haar leerproces. Hij gaf het voorbeeld van een lesauto waar de leerling aan het stuur zit en de coach – in Roermond heet dit de Agoriaanse leermeester – ernaast zit om bij te sturen waar nodig.


Montessori en Agora

In Roermond hebben ze al vier jaar ervaring met Agora onderwijs en na ons bezoek en uitgebreide gesprekken met docenten, ouders en leerlingen, kunnen we niet wachten om zelf met deze manier van onderwijs aan de slag te gaan. Vanaf schooljaar 2018-2019 gaat het Montessori College Nijmegen daarom beginnen met MC Agora en de locatie Groesbeek zal – in samenwerking met SPOG (Stichting Primair Onderwijs Groesbeek) – starten met Agora voor 10- tot 15-jarigen.

De visie van Maria Montessori en het Montessori College sluiten natuurlijk perfect aan bij de Agora leerroute. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, creativiteit, kijken naar wat je goed kunt en wat er nog beter kan en het belang van keuzes maken zijn – onder andere – belangrijke pijlers. Waar in het huidige onderwijs leerlingen vaak alleen voorgestructureerde keuzes kunnen maken, kunnen leerlingen op Agora hun verbeeldingskracht de vrije loop laten. Aan de hand van challenges gaan ze onderzoeken wat ze zelf graag willen leren. De rol van de coach is hierin erg belangrijk. Die zal helpen bij het maken van de keuzes en bij het bedenken van de juiste onderzoeksvragen. Ook zal die zijn netwerk benutten om de leerling in contact te brengen met de juiste personen en instanties die de leerling verder kunnen helpen bij zijn onderzoek. Bij de afronding van een challenge zal de coach ook samen met de leerling kijken naar wat er goed is gegaan tijdens het onderzoek en wat er te leren valt van “gemaakte fouten”.


Hoe gaan we volgend jaar starten?

Na een periode van voorlichtingsavonden en open dagen konden leerlingen zich aanmelden voor een proefchallenge. Deze challenge kon zowel in Nijmegen als in Groesbeek gevolgd worden. Er was veel animo hiervoor. Deze middag was eigenlijk een dag op Agora in het kort, volgens het ritme dat dagelijks gevolgd zal worden. Nu de aanmeldperiode afgelopen is, weten we dat in Nijmegen met 31 leerlingen gestart zal worden. In Groesbeek staat de teller nu op 18 leerlingen. Dagelijks bellen er nog ouders van heinde en ver om meer te weten te komen over wat we volgend jaar te bieden hebben met Agora. Het is duidelijk dat er veel behoefte is aan deze nieuwe leerroute!


Is dit werkelijk het onderwijs van de toekomst? En: is het echt een vorm onderwijs die niet voor iedereen geschikt is?


Door middel van blogs zal ik proberen om antwoorden te geven op dergelijke vragen en de vorderingen van deze nieuwe leerroute in beeld te brengen. Mochten er vragen of interesse zijn om een bijdrage te leveren, twijfel dan niet om contact op te nemen!Roelant Wijngaards
Coach MC Nijmegen Agora