Keukentafelgesprekken: ouderavond over loopbaangesprekken voor ouders uit leerjaar 3 en 4 MMvmbo Nijmegen en Groesbeek

In het vmbo-eindexamenprogramma Dienstverlening & Producten vormen loopbaangesprekken de kern van het programma. Tijdens loopbaangesprekken wordt gesproken over kwaliteiten en interesses van leerlingen. Daarnaast wordt gekeken welke ervaringen er in de beroepswerelden binnen onze school kan worden opgedaan. Vragen als “wie ben ik, wat kan ik?” “wat drijft mij?” zijn de vragen waar in het 3e leerjaar bij stil gestaan wordt. In het 4e leerjaar komen daar nog bij vragen als “welk soort werk past bij mij?” en “wat wil ik worden?” “waar kies ik voor?” maar ookwelke stappen moet ik zetten?” “Wie kan mij daarbij helpen?” “Waar kan ik de informatie halen?”

Op school voeren we loopbaangesprekken met de leerlingen bijvoorbeeld in de mixweken, maar uit meerdere onderzoeken is gebleken dat ouders veruit de belangrijkste raadgevers zijn voor leerlingen; veel belangrijker dan leeftijdsgenoten. Omdat ouders de belangrijkste gesprekspartners zijn organiseerden de decanen MMvmbo Ab Wit en Joep Payens op 13 en 14 november 2018 ouderavonden met als thema loopbaangesprekken. Zij noemen het een avond over keukentafelgesprekken, om aan te geven op welke wijze de gesprekken goed gevoerd kunnen worden. Tijdens de avond kregen de ouders een korte verhelderende instructie over de aanpak van loopbaangesprekken. Het advies was: benoem vooral kwaliteiten en talenten en zorg dat de sfeer positief is. Vermijd dooddoeners als “Geeft niks, dat je het niet kunt. Begrijpend lezen vond je altijd al lastig.” Zorg dat je zelf als ouder een ‘growth mindset’ laat zien d.w.z. dat je gelooft dat jouw kind iets (nog) kan leren. Alle aanwezige ouders kregen aan het eind een placemat uitgereikt met loopbaanvragen in verschillende categorieën.

Arianne Nas