Junior coronacollege

Op 12 juli a.s. van 14.30 – 15.30 uur organiseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en U-talent een onlinecollege voor jongeren van 12 – 17 jaar, ouders en andere geïnteresseerden.
Tijdens het college worden vragen van scholieren m.b.t. corona & vaccinaties behandeld. Voor meer informatie zie: https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2021/06/29/junior-coronacollege-vragen-over-vaccins.

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120 | 6501 BC Nijmegen
T (088) 144 7258
www.ggdgelderlandzuid.nl