Jaarlijkse ouder-leerling wisseldag op donderdag 5 oktober

Er staat iets bijzonders te gebeuren: binnenkort organiseert het Montessori College Nijmegen en Groesbeek weer haar jaarlijkse ouder-leerling wisseldag.

Een initiatief dat bedoeld is om ouders een idee te geven van wat het is om leerling op het Montessori College te zijn door de ouders zelf in de klas plaats te laten nemen!

Hoe gaat deze dag precies in zijn werk?
De ouder-leerling wisseldag vindt plaats op donderdag 5 oktober a.s. Aan het lesrooster verandert niets, maar leerlingen mogen zich bij elke les laten vervangen door een ouder.

In plaats van alleen maar leerlingen zit er dus een mengeling van leerlingen en ouders in de klas. Wie naar welke les toe gaat mag u onderling zelf bepalen. Wel moet er bij elke les één iemand aanwezig zijn, één van beide ouders of de leerling. Als een ouder de les volgt, hoeft de leerling dus niet op school te zijn.

Het huiswerk voor die dag moet gewoon gedaan zijn, bij voorkeur door degene die de desbetreffende les gaat volgen. Staat er een toets/SO op het programma, dan maakt de vervangende ouder deze.

Van tevoren opgeven voor de ouder-leerling wisseldag is niet nodig. Het enige dat u hoeft te doen is de lessen op die dag onderling te verdelen. En op tijd in de lessen te verschijnen natuurlijk. De leerlingen kunnen tussendoor als hun ouders de les(sen) bijwonen op school blijven en in de aula huiswerk maken.

P.S.: Omdat de school beperkte parkeergelegenheid heeft, adviseren wij u om met de fiets of het openbaar vervoer te komen.