Inspiratiesessie Leonardo da Vinci en de Trebuchet

Een is gelijk aan twee
door Lisa 

Een is gelijk aan een, en een plus een is twee. Mijn vader leert me al van kleins af aan dat de hele wiskunde gebaseerd is op deze basisregel. Toch weet Piet Westenberg aan het begin van de inspiratiesessie dit te ontkrachten. Hij schrijft het bewijs snel op het bord, en merkt tussen neus en lippen door op, waar dit aan ligt. Hij heeft geen tijd om dit verder toe te lichten, want hij heeft nog een hoop te vertellen. Na een kort maar krachtige samenvatting van het leven van Leonardo Da Vinci, zoomen we meer in op de natuurkundige kant. Iedereen luistert aandachtig en stelt goede vragen. Piet schijnt zijn verhaal duidelijk te kunnen vertellen. Ook weet hij goede vragen te stellen waardoor we zelf actief mee moeten denken. Aan de hand van een beroemd ontwerp van Da Vinci, de Trebuchet, legt hij enkele natuurkunde wetten uit, waaronder het hefboomprincipe. Hij sluit de inspiratiesessie af met de uitdaging aan ons, om zelf een Trebuchet te bouwen, en dan is het alweer tijd om naar huis te gaan. Alles kort samengevat: dit uurtje was veel te kort!