Het nieuwe schoolplan (2020-2024) is een feit!

Dit schoolplan, nog voordat het werd geschreven, bestaat al; de realiteit leeft en zindert in de school. Op alle terreinen: niet alleen voor onderwijs maar ook voor organisatie, personeel, kwaliteit en financiën zijn er de afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest en die blijven de komende jaren doorgaan. Ze staan niet los van elkaar. Onze onderwijskundige opdracht dient voor alle onderdelen congruent te zijn vanuit de visie en missie van het Montessori College Nijmegen en Groesbeek. Als professionele gemeenschap werken we vanuit eigenaarschap en beroepsperspectief op een betrokken wijze aan onze opdracht.

In dit schoolplan proberen we deze samenhang zichtbaar te maken en een beeld te geven van het grotere geheel. Naast de door de inspectie voorgeschreven onderdelen waar we aandacht aan zullen besteden, willen we vooral ons montessoriaanse narratief laten klinken. Geïnspireerd door de verhalen van leerlingen, personeel en ouders. Daarin klinkt onze onderwijsmissie door. Het is een bevestiging.

Klik hier om direct naar het schoolplan te gaan.
(tip: klik na het openen 1x op het verkleinteken (-) bovenaan in het scherm om de tekst goed leesbaar weer te geven).

Berni Drop, rector-bestuurder