Het Montessori College locatie Groesbeek wekt voortaan eigen stroom op

Afgelopen maandag 3 juni om 14.30 uur is het startschot gegeven voor verduurzaming van onze locatie in Groesbeek. Dit werd gedaan door Berni Drop (rector/bestuurder), burgemeester Mark Slinkman (gemeente Berg en Dal) en Koen Schuurmans (Slimopgewekt).
Op het dak liggen 418 zonnepanelen en in het gebouw is de verlichting vervangen door ledverlichting. Op deze manier bespaart de school niet alleen energie, maar wekt het ook zelf energie op. Maar dat is nog niet alles. In het nieuwe schooljaar start Slimopgewekt een educatief bewustmakingsprogramma binnen onze school.

Duurzaamheid als onderwijs
Op deze manier willen we dat leerlingen zich duurzaamheid eigen maken, zo leren ze zelf duurzame(re) keuzes te maken. Duurzaamheid gaat veel verder dan alleen techniek. Vooral de bewustmaking voor duurzaamheid zorgt voor gedragsverandering en dat vinden we belangrijk. Juist op een school. Duurzaamheid raakt immers iedereen, de hele wereld.

Het educatieve bewustmakingsprogramma zal in het nieuwe schooljaar van start gaan. Slimopgewekt prikkelt en daagt leerlingen uit om dagelijks duurzame(re) keuzes te maken onder het mom van: wat jij doet, doet ertoe! Door actief informatie te verzamelen, een eigen mening te vormen en hun kennis met elkaar te delen op het gebied van duurzaamheid, krijgen leerlingen inzicht in de keuzeopties en de invloed die ze daarmee hebben. Ook hangt er straks een energiescherm in de aula waarop de leerlingen dagelijks precies kunnen zien hoe de opwek van de panelen is.

Besparing door techniek
Met de technische maatregelen bespaart het Montessori College elk jaar bijna 70.000 kg CO2. Als deze CO2-uitstoot op een andere wijze gecompenseerd zou worden zonder te verduurzamen, moesten er bijvoorbeeld 3.460 volwassen eiken worden geplant. Dat zijn genoeg bomen om 12 voetbalvelden mee te vullen.