Gydeon Spiessens bij het jeugddebat op het Provinciehuis in Arnhem

Terwijl alle leerlingen van klas 4 op 22 november een gewone schooldag hadden, toog Gydeon Spiessens in zijn eentje naar het provinciehuis in Arnhem voor het Provinciaal Jeugddebat.
Het Provinciaal Jeugddebat is bedoeld voor jonge debaters in de dop en voor jongeren die het leuk vinden om de provinciale politiek eens van dichtbij te ervaren. Gydeon valt op door zijn brede interesse. Hij zit in de leerlingenraad, heeft mee gedaan in de groep die het leerlingenstatuut heeft opgesteld, is al een paar keer bij DE Onderwijsbeweging geweest en een keer naar een bijeenkomst van het LAKS. Vandaar dat ik hem attendeerde op het provinciale jeugddebat. Gydeons reactie: “Dat is leuk en ga ik zeker doen.”

Tijdens een Provinciaal Jeugddebat gaan jongeren in debat met politici uit de eigen provincie over onderwerpen die voor jongeren van belang zijn. Voorafgaand aan het debat worden ze voorbereid door jonge vrijwilligers die zelf al eens hebben meegedaan aan het Nationaal Jeugddebat.

Op de publieke tribune kon ik beluisteren hoe jongeren gedegen inhoudelijke argumenten konden verwoorden. Ik vond het bijzonder om te ervaren hoe er respectvol feedback werd gegeven aan elkaar.

De groep van Gydeon had als onderwerp: Openbaar vervoer. Gydeon vond het geen geweldig onderwerp maar hij gaf achteraf wel aan: ”Ik heb nieuwe vrienden gemaakt en ik wil zoiets zeker nog eens doen. “

Arianne Nas