VWO+

Vwo+ misschien iets voor jou

Heb je een vwo-advies, ben je leergierig en heb je talent voor leren? Dan is ons vwo-plusprogramma op je lijf geschreven. Geen dode talen (Latijn en Grieks), maar levendige vakken zoals Cambridge Engels, exact+, filosofie en onderzoek.

Als vwo-plusser volg je het reguliere vwo-programma in minder tijd en houd je tijd over voor extra (plus-)vakken. In ongeveer 80% van de lestijd volg je het vwo-programma, in 20% van de lestijd heb je andere vakken.

 

1.870 leerlingen Bekijk de kaart

Ons aanbod

Plusvakken in de onderbouw

In klas 1, 2 en 3 heb je als vwo-plusser een programma dat bestaat uit de ‘gewone’ vakken, zoals Nederlands , Engels, wiskunde, wereldbeeld en taal, science, Frans, Spaans, Duits, aardrijkskunde en drama. Als vwo-plusser volg je hiernaast ook exact+ of Cambridge Engels, filosofie en onderzoek. Als je dit driejarig programma hebt gevolgd, krijg je een certificaat. Aan het eind van de derde klas bepaal je in overleg met de decaan en je ouders of je in de bovenbouw verder gaat met het plusprogramma.

Een 6-jarig VWO plusprogramma

Een vwo-leerling met extra capaciteiten en motivatie kan aan het Montessori College een 6-jarig vwo-plusprogramma volgen waarbij naast het behalen van een regulier vwo-diploma, aandacht is voor deze capaciteiten. De vaardigheden die nodig zijn voor de academische vorming, worden in jaar 1 t/m 3 geoefend in de extra vakken filosofie, onderzoek en Cambridge Engels of exact+. In jaar 4 t/6 wordt op individuele basis een programma samengesteld waarbij 20 % van de lestijd wordt besteed aan verbreding en verdieping: een prima voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs, dus.

Cambridge Engels

Cambridge Engels is Engels op een hoger niveau. Niet alleen de schriftelijke vaardigheid, maar juist ook de spreekvaardigheid wordt geoefend. Je wordt ondergedompeld in de taal en leert veel over de cultuur van Groot-Brittannië. Het is mogelijk om in de bovenbouw ook Cambridge Engels te volgen en een apart examen (landelijk) te doen. De certificaten voor Cambridge Engels zijn: “Advanced (CAE) is a badge of excellence”, daarmee kun je aan een Engelstalige universiteit terecht. Veel leerlingen halen zelfs het “Certificate of Proficiency in English (CPE), the most advanced qualification”. Wat betekent dat je op een zeer hoog niveau Engels beheerst.

Exact+

In allerlei modules komen natuurwetenschappelijke onderwerpen aan de orde, zoals bijvoorbeeld robotica, hoe werken ecosystemen, forensische chemie en domotica (welke computers zitten er in huishoudelijke apparatuur en wat doen ze). Het vak is gericht op het zelf ontdekken door de leerling, hoe ‘iets’ in elkaar zit, welke natuurkundig wetten er zijn, hoe je kunt meten. Het praktische deel is hierbij belangrijk, de theorie leren door de praktijk te doorgronden.

Onderzoek

Leerlingen kiezen een onderwerp dat ze willen bestuderen, en vormen een onderzoeksgroep. De onderwerpen die gekozen worden zijn zeer verschillend, het hangt van je eigen interesses af. Bij elk onderzoek wordt een onderzoeks- of hoofdvraag gesteld, net zoals dat in wetenschappelijk onderzoek gebeurt. De onderzoeksvaardigheden worden geoefend; binnen en buiten school. Aan het eind van een periode wordt het onderzoek afgerond met een schriftelijk verslag en een mondelinge presentatie van de resultaten. 

Filosofie

Filosofie houdt zich bezig met belangrijke en diepgaande vragen die mensen zich soms stellen, maar waar ze meestal niet zomaar een antwoord op weten. Een paar voorbeelden van dergelijke vragen: Waarom bestaat er eigenlijk een wereld? Wat maakt mensen zo anders dan dieren? Wat bedoel ik precies als ik iets ‘waar’ noem, of ‘goed’, of ‘mooi’? Hoe groot is de invloed van taal op mensen? Filosofen blijven bij deze vragen stilstaan.

V+ Bovenbouw

Ook de bovenbouw is het mogelijk een plusprogramma te volgen. Omdat leerlingen in de bovenbouw hun eigen profiel kiezen is het bovenbouw plusprogramma een individueel programma dat in overleg met de V+ coördinator en de decaan samengesteld wordt.

Principe blijft dat de reguliere vwo-stof in 80% van de studietijd bestudeerd wordt en dat de vrijkomende 20% studietijd in nauw overleg naar eigen keuze ingevuld wordt. Van al deze modules ontvangt een leerling een certificaat. Als deze extra belasting de 20% vrijgekomen tijd volledig vult, ontvangt de leerling bij het vwo-diploma een afsluitend V+ certificaat.

 Welke modules kun je o.a. doen?

 • Een tweede vak in het “vrije deel” van het profiel.
 • Een examenvak versnellen en dit reeds op het eind van 5 vwo afleggen.
 • Het profielwerkstuk in 5 vwo beginnen en daarmee een inhoudelijk zwaarder profielwerkstuk produceren.
 • Tutorscholing volgen en een rol spelen bij de tutoring van leerling in lagere klassen.
 • Redactioneel werk in de schoolkrant.
 • Cambridge Engels.
 • Goethe Duits.
 • Kiezen uit het aanbod van extra verdiepende modules van een schoolvak.
 • Het volgen van masterclasses op de universiteit.
 • Het volgen van propedeuse-colleges op de Radboud Universiteit.
 • Vooropleiding of extra cursussen voor kunstacademie of conservatorium.

Kom naar de Open Dag

Meld je aan

Leerling worden op onze school?

Meld je aan