MMvmbo Nijmegen

MMvmbo is misschien iets voor jou

Ben je graag praktisch bezig en leer je meer door te doen, dan is het MMvmbo wellicht iets voor jou.  Het stimuleren van de eigen talenten, interesses en creativiteit van onze leerlingen staat centraal. Hiermee kunnen ze flexibel inspelen op uitdagingen die de toekomst hen biedt. Niet alleen binnen de vier muren van de school, ook daarbuiten. Alle vmbo-niveau’s zijn hier aanwezig. Vmbo theoretisch, kader en basis. In de onderbouw wordt niet met cijfers gewerkt. Wel wordt er intensief ingezet op de individuele leerstand, -fase en groei. Leerlingen leren en ontwikkelen zich op basis van feedback die niet alleen de cognitie stimuleert, maar ook de persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid. En zo kun je excelleren in het een en een uitdaging ervaren in het ander. Alle facetten worden intensief gemonitord en teruggekoppeld.

1.870 leerlingen Bekijk de kaart

Ons aanbod

Talentgebieden

Naast de kernvakken, zijn er ook nog de ‘Talentgebieden’. ‘Talent & Oriëntatie’ is ontdekkend, omdat je tijdens een speurtocht over de wereld, jezelf ontdekt. Het talentgebied ‘Talent en Natuur’ is de natuur begrijpen, ontdekken van interesses en talenten, leren kiezen, samenwerken en experimenteren. Talent & Expressie is bijzonder, omdat jouw creatieve geest helemaal los kan gaan: 2D, 3D, muziek, drama…
Tijdens de projecten kies je zelf jouw ‘Talent’, interessegebied of juist uitdaging.

Kernvakken op niveau

Je volgt wiskunde, Engels en Nederlands op je eigen niveau: basis, kader of theoretisch. Dit kan dus per vak verschillen en na iedere periode bekijken we of je nog goed zit. Zo niet, dan maken we het gewoon passend. In de bovenbouw kun je altijd een vak op een hoger niveau volgen.

Keuze-uren

Tijdens de keuze-uren kun je aan de slag met een cursus die je zelf uitkiest. Je maakt tijdens de eerste week op school kennis met een divers aanbod cursussen. Daarna mag jij iedere periode opnieuw kiezen. Zo kun je kiezen voor tijdschrift maken, dansen, sporten, filmen, fotograferen, breien, techniek, kunstwerken maken, een taal leren: een aanbod, dus, waar je ‘u’ tegen zegt!

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Op het MMvmbo is veel aandacht voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding. In klas 1 en 2 gaan we samen op zoek naar jouw talenten, interesses en passies. In klas 3 en 4 wordt iedere tien weken een ‘loopbaangesprek’ gevoerd. En stippelen we gezamenlijk de koers uit voor de komende tien weken.

Meer lezen over het MMvmbo

Bovenbouw

De basis- en kaderleerlingen volgen een breed programma, genaamd Dienstverlening & Producten. Dit programma biedt een brede oriëntatie van vanaf de vierde periode van leerjaar 2 tot aan het eindexamen. Leerlingen kunnen zo op zoek gaan naar wat het beste bij hun talenten en interesses past.  De beroepsgerichte vakken worden steeds ongeveer acht weken aangeboden in zes beroepswerelden (mens & techniek; welzijn & zorg; sport & veiligheid; gastheerschap & culinair; evenementen & organisatie; vormgeving & ICT). Een aantal beroepswerelden is verplicht, maar de meeste kun je zelf kiezen.

Werkwijze in klas 1 en 2

  1. De leerlingen zitten tijdens de talent- en interessetijd samen met leerlingen van alle niveaus. Zij leren met en van elkaar.
  2. Tijdens talent- en interessetijd werken de leerlingen met behulp van thema’s of werkplannen.
  3. Bij de kernvaardigheden Nederlands, wiskunde/rekenen en Engels worden de leerlingen ingedeeld op niveau. Dit biedt de mogelijkheid om ieder kind bij de kernvaardigheden op het juiste niveau uit te dagen.
  4. Leerlingen gebruiken hun eigen laptop of i-Pad op school.
  5. Er wordt gewerkt met een dagritme met vaste begin- en eindtijden. Lesuitval wordt zoveel mogelijk opgevangen.
  6. Iedere dag is er een tijd van de klas met de eigen coach/mentor. De coach/mentor begeleidt de leerlingen bij alle leervragen.
  7. Nieuwe (21e eeuwse) vaardigheden vormen een belangrijk onderdeel van het programma.
  8. Ouders worden regelmatig uitgenodigd op school.

Kom naar de open dag

Meld je aan

Leerling worden op onze school?

Meld je aan