Sportspecialisatie

Als je sportfanaat bent

Iedere leerling die -naast de reguliere twee uur gym- op sportief gebied extra uitgedaagd wil worden, kan zich in klas 1 en 2 opgeven voor sportspecialisatie.

We zijn een gezonde school omdat we het deelcertificaat sport en bewegen mogen dragen. Dit is dankzij ons ruime aanbod aan beweeg- en sportactiviteiten voor leerlingen op ieder niveau. Ook met een fysieke beperking kom je bij ons aan je trekken. En beoefen je een topsport, dan krijg je alle ruimte om je op sportief gebied verder te ontwikkelen.

 

Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat sport en bewegen. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in;

  • Lessen lichamelijke opvoeding
  • Extra lessen bewegen, sportspecialisatie in klas 1 tot en met 4 collegebreed
  • Examenprogramma LO
  • Diverse kampen
  • Schoolsporttoernooien; Olympic Moves, Intermontessoriale sportdag bovenbouw, Intermontessoriale sportdag onderbouw
  • Inzet buurtsportcoach op kinderen die niet op een sportvereniging zitten
  • Inzet van psychomotorische training
Lees meer

Sportspecialisatie

Iedere leerling die -naast de reguliere twee uur gym- op sportief gebied extra uitgedaagd wil worden, kan zich in klas 1 en 2 opgeven voor sportspecialisatie.

We zijn een gezonde school omdat we het deelcertificaat sport en bewegen mogen dragen. Dit is dankzij ons ruime aanbod aan beweeg- en sportactiviteiten voor leerlingen op ieder niveau. Ook met een fysieke beperking kom je bij ons aan je trekken. En beoefen je een topsport, dan krijg je alle ruimte om je op sportief gebied verder te ontwikkelen.

Lees meer

Rubrics

Op het Montessori College werken we binnen de lessen lichamelijke opvoeding met rubrics. Een rubric is eigenlijk niets meer dan een vaardigheid die je moet beheersen. Hieronder zie je welke rubrics we hebben;

Tijdens de lessen laten we deze rubrics regelmatig aan bod komen en leer je vooruit- en terug te kijken op je eigen ontwikkeling. Dit doen we door middel van en met behulp van de Sportfolio-app. Hier heb je af en toe je telefoon voor nodig aan het begin of einde van de les

Topsportvriendelijk

Sport je op een hoog niveau dan heb je weleens wat extra mogelijkheden nodig om dit goed uit te kunnen voeren. Het Montessori College probeert vindt het belangrijk dat je jezelf kan ontwikkelen in dingen waar je goed in bent. Daarom ondersteunen we kinderen die op een hoog niveau sporten.

In de eerste en de tweede klas is er een topsportcoördinator – Wilbert Lamers – die je naast je mentor en kernteamcoördinator extra kan ondersteunen en kan begeleiden.

In de bovenbouw is de decaan de aangewezen persoon om afspraken met je te maken.

Klik hieronder om meer te weten komen over waarom we topsport ondersteunen en wanneer je in aanmerking komt.

Lees meer

Lichamelijke Opvoeding op Niveau (LON)

Sinds 2017 werken we op het Montessori College tijdens de lessen lichamelijke opvoeding op een andere manier, namelijk met Lichamelijke Opvoeding op Niveau (LON).  Dat wil zeggen dat we de leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau laten bewegen, in zogenoemde homogene groepen.

Heterogeen V.S. Homogene Groepen
Op de basisschool worden alle kinderen door elkaar ingedeeld op leeftijd, ongeacht intelligentie of motorische vaardigheden. Dit wordt heterogene groepsindeling genoemd. Op de middelbare school worden leerlingen ingedeeld op basis van cognitie. In homogene groepen dus. We doen dit omdat uit literatuurstudies blijkt dat dit voordelen biedt. Maar als het dan zo goed werkt, waarom worden de kinderen bij lessen Lichamelijke Opvoeding (LO) dan niet ingedeeld op hun motorische niveau? Aan de hand van deze vraag is er een aantal jaar geleden een onderzoek uitgevoerd op het Montessori College. Wat bleek: Het indelen op motorisch niveau draagt bij aan een substantieel snellere ontwikkeling van motoriek.

Lees meer

Leerling worden op onze school?

Meld je aan
Kom naar de open dag!