Havo

Havo is iets voor jou

Heb je een havo advies dan kan je kiezen voor voor onze dakpanklas. Tijdens de 2 brugjaren zitten leerlingen in gecombineerde niveaugroepen in een klas: vwo/havo of havo/vmbo theoretisch. Wij geloven in groei en ontwikkeling van jongeren en willen dat mogelijk maken door de niveaugrenzen ruim te laten en binnen de klassen onderwijs op maat van de leerling te bieden.

1.870 leerlingen Bekijk de kaart

Ons aanbod

Lessen van 60 minuten

We beginnen elke dag om 8.30 uur en je bent uiterlijk tot 16.00 uur op school.  Na elke les is er een pauze of een wisselmoment. We hebben lessen van 60-minuten. Behalve vaklessen is er voor alle leerlingen tijd in het rooster om een keuze te maken voor bijvoorbeeld: het maken van huiswerk, verdiepende vragen te stellen en specials te volgen.

Het zesde  uur kun je onder begeleiding van docent of mentor/coach werken aan schoolzaken (bijvoorbeeld een gesprek met de mentor/coach, extra uitleg voor een bepaald vak, extra werktijd voor het afmaken van je huiswerk).

Bring Your Own Device

Breng je eigen apparaat mee naar school. Het apparaat waar je thuis al vertrouwd mee bent, waar je eigen spullen op staan en waar je mee kunt werken/leren op school en thuis.

Het Montessori College heeft haar lokalen ICT-modern ingericht met een groot digitaal touchscreen en een goed werkend draadloos netwerk dat alle meegebrachte apparaten van de leerlingen kan laten aansluiten op het internet. We willen dan ook optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die dat biedt ten behoeve van het leerproces.

Twee mentoren en studieplanners

Elke klas heeft twee mentoren. Hierdoor is er meer tijd en aandacht voor de begeleiding van elke leerling.

Elk vak werkt met een studieplanner, zodat leerlingen en ouders het leerproces optimaal kunnen volgen.

Herkansingen en lesuitval

Herkansen is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Fouten maken is niet erg, want van fouten kun je veel leren. Als je iets nog niet kunt, mag je het opnieuw doen wanneer je weet hoe het wél moet.

Lessen die niet door kunnen gaan, worden zo veel mogelijk opgevangen door andere docenten. Met behulp van de studieplanners kunnen leerlingen doorwerken.

Bovenbouw

In de bovenbouw vwo/havo stimuleren en ontwikkelen we de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van leerlingen nog verder door. Leerlingen in de bovenbouw havo en vwo stellen zélf 40% van hun rooster samen (binnen de kaders die de school daarvoor aanreikt). De mentor ondersteunt bij het maken van de juiste keuzes.

Het aanbod van de vakken in de te kiezen profielen (Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek) is hier in te zien.

Door een uitgekiende roostersystematiek is het rooster van elke leerling aaneengesloten van 8.30 tot maximaal 16.00 uur. Er zijn dus geen tussenuren. Ook niet voor leerlingen die meerdere vakken in het vrije deel kiezen.

Bovendien is de keuze voor het vak in het vrije deel een geheel vrije keuze: elk vak kan bij elk profiel gekozen worden.

Leerlingen in de bovenbouw havo en vwo kiezen zelf de mentor met wie ze samenwerken gedurende de rest van hun schoolcarrière.

Kom naar de Open Dag

Meld je aan

Leerling worden op onze school?

Meld je aan