Gezondheidsmonitor Jeugd

In de maanden oktober en november 2019 houden de GGD’en in Nederland een groot onderzoek onder leerlingen van klas 2 en 4. Alle scholen in het Voortgezet Onderwijs in de regio Gelderland-Zuid doen mee, waaronder dus ook onze school.

Waarom dit onderzoek?
Het doel van het onderzoek is om betrouwbare informatie te krijgen over gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren. De school, gemeenten, de GGD en de landelijke overheid gebruiken deze informatie om plannen te maken waarmee ze de gezondheid en het welzijn van de jongeren kunnen verbeteren.
De Gezondheidsmonitor Jeugd wordt sinds 2003 eens in de vier jaar uitgevoerd. Daardoor kunnen we ook zien hoe gezondheid, welzijn en leefstijl van de leerlingen verandert door de jaren.

Hoe gaat het onderzoek?
De GGD vraagt alle leerlingen van klas 2 en 4 om tijdens een lesuur op school via internet een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst gaat over verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, sociale contacten, school, bewegen, voeding, alcohol, roken en sociale media..
De leerlingen hoeven nergens hun naam, adres, leerlingnummer of iets dergelijks in te vullen. Niemand komt te weten wie welke antwoorden heeft gegeven.
Leerlingen krijgen na afloop een link naar de website www.jouwGGD.nl. Dit is een betrouwbare site met meer informatie over bijvoorbeeld voeding, roken, alcohol, drugs, bewegen, stress of somberheid.

Meer informatie
Ouders/verzorgers en leerlingen van de klassen die deelnemen krijgen via school een brief met meer informatie over het onderzoek. Ook vindt u meer info op: www.ggdgelderlandzuid.nl/GM-Jeugd