Gezocht: helpende en meedenkende ouders/verzorgers voor ouderraad locatie Groesbeek

Wij zijn op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden voor onze ouderraad in Groesbeek! Wie helpt ons mee?

De ouderraad van het Montessori College locatie Groesbeek is een gemêleerde groep ouders/verzorgers die fungeert als een soort denktank. Het doel van de ouderraad is om in samenspraak met de directie input te geven voor de ontwikkeling van het Montessori College locatie Groesbeek en het meedenken over de ontwikkelingen. Contact met de ouders/verzorgers en betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school is daarom heel belangrijk. De OR zet zich in voor het (pro-)actief bevorderen en in stand houden van een goede communicatie en samenwerking tussen ouders/verzorgers en de schoolleiding en de docenten van de school.
De afgelopen jaren zijn er de nodige ouderraadleden gestopt, omdat hun zoon/dochter de school heeft verlaten. Het heeft de voorkeur om uit ieder leerjaar een of twee ouders/verzorgers te hebben die dit leerjaar vertegenwoordigen. Vooral van de 1ste en 2e jaars ouders/verzorgers komen we momenteel leden te kort.

De OR komt zo’n vier maal per jaar bijeen om met de directeur en een docent informatie, ideeën, vragen en antwoorden uit te wisselen. De OR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding in aangelegenheden betreffende de ouders/verzorgers en leerlingen. De vernieuwingen op school, al dan niet ingegeven door de overheid of van het bestuur, worden toegelicht, doorgesproken en van advies voorzien. Van alle OR-vergaderingen worden korte notulen gemaakt.

We nodigen u van harte uit u kandidaat te stellen voor de OR. Aanmelden kan door een e-mail te sturen met uw naam en de naam/klas van uw zoon/dochter naar  a.noij@montessoricollege.nl . Wij vragen u dat uiterlijk 1 februari te doen.

Wij hopen dat er vele betrokken ouders/verzorgers van het Montessori College locatie Groesbeek zich aanmelden, zodat we samen kunnen zorgen dat de ouders/verzorgers er op het Montessori College toe doen. En dat we samen met de schooldirectie en de docenten kunnen zorgen voor een mooie samenwerking.

Vriendelijke groet,
namens de ouderraad Montessori College locatie Groesbeek
Daphne Laukens (voorzitter)