Gezocht: helpende en meedenkende ouders/verzorgers die de ouderraad locatie Groesbeek willen versterken

De ouderraad van het Montessori College locatie Groesbeek is een gemêleerde groep ouders/verzorgers die fungeert als een soort denktank. Het doel van de ouderraad is in samenspraak met de schoolleiding input te geven voor de ontwikkeling van het Montessori College locatie Groesbeek en het meedenken over de ontwikkelingen. Contact met en betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school is daarom heel belangrijk. De ouderraad zet zich in voor het (pro-) actief bevorderen en in stand houden van een goede communicatie en samenwerking tussen ouders/verzorgers enerzijds en schoolleiding en docenten anderzijds.

De afgelopen jaren zijn er de nodige ouderraadleden gestopt, omdat hun kind de school heeft verlaten. Het heeft de voorkeur om uit ieder leerjaar een of twee ouders/verzorgers te hebben die dat leerjaar vertegenwoordigen. Vooral van de 1ste en 2e jaars ouders/verzorgers komen we momenteel leden te kort.

De ouderraad komt zo’n vier maal per jaar bijeen om met de locatiedirecteur en een docent informatie, ideeën, vragen en antwoorden uit te wisselen. De ouderraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding in aangelegenheden betreffende de ouders/verzorgers en leerlingen. De vernieuwingen op school, al dan niet ingegeven door de overheid of van het bestuur, worden toegelicht, besproken en van advies voorzien. Van alle ouderraadvergaderingen worden korte notulen gemaakt.

Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor de ouderraad locatie Groesbeek. Aanmelden kan door een e-mail te sturen met uw naam en de naam/klas van uw kind naar a.noij@montessoricollege.nl.

Wij hopen dat er vele betrokken ouders/verzorgers van locatie Groesbeek zich aanmelden, zodat we samen kunnen zorgen dat de ouders/verzorgers er op het MC toe doen. En dat we samen met schooldirectie en docenten kunnen zorgen voor een mooie samenwerking.

Vriendelijke groet,
Ouderraad Montessori College locatie Groesbeek