Geslaagd! 1e en 2e tijdvak examen 2018

Vmbo Groesbeek:
vmbo-basis: 74% geslaagd  – na 2e tijdvak: Totaal 79% geslaagd (het gaat om kleine aantallen, 1 leerling meer of minder geslaagd heeft meteen grote invloed op het slaagpercentage. Van deze 3 gezakte leerlingen zijn er 2 zij-instromers.
vmbo-kader: 86% geslaagd – na 2e tijdvak: Totaal 100 % geslaagd.
vmbo-(g)t: 75% geslaagd, 1 leerling Cum Laude,  na 2e tijdvak: 94% geslaagd

Bijzonder om te vermelden over Groesbeek:
bij vmbo-t: Leerlingen hebben naast hun vmbo-t vakkenpakket ook het beroepsgerichte programma Dienstverlening en Producten gevolgd. Binnen dit programma hebben zij ook nog 2 extra beroepsgerichte keuzevakken gevolgd (4 in plaats van 2).

Deze leerlingen hebben nu dus 2 opleidingen afgerond: vmbo-t èn de Gemengde Leerweg.

Na 2e tijdvak: 12 van de 15 geslaagde leerlingen vmbo-t hebben ook het beroepsgerichte programma gedaan, (met zelfs 4 keuzevakken in plaats van de vereiste  2).


Vmbo Nijmegen:
vmbo-basis: 77% geslaagd – na 2e  tijdvak: 97% geslaagd
vmbo-kader: 74% geslaagd – na 2e tijdvak: 96% geslaagd
vmbo-(g)t: 90% geslaagd,  hier hebben 5 leerlingen naast hun vmbo-t vakkenpakket ook het beroepsgerichte programma Dienstverlening en Producten gevolgd. Na 2e tijdvak: 94% geslaagd

Bijzonder om te vermelden:
Veel basis- en kader-leerlingen hebben één of meerdere vakken op hoger niveau gedaan:
Bij vmbo-basis gaat het om 16 van de 31 leerlingen (53%)
Bij vmbo-kader gaat het om 43 van de 79 leerlingen (54%)


VMBO algemeen:

Op het Montessori hebben we veel leerlingen die examen doen in een leerweg die hoger is dan de leerwegen die door het primair onderwijs geadviseerd werd.

Onderwijspositie leerlingen ten opzichte van primair onderwijs advies ruim boven de norm die de inspectie geeft. Met name veel kader leerlingen in Nijmegen; 31% boven basisschool advies. In Groesbeek veel tl leerlingen boven advies, namelijk 92%.


Vwo en havo Nijmegen:
Havo: 88% geslaagd: hoog percentage voor het 1e tijdvak. Landelijk wordt dit percentage pas na het 2e tijdvak gehaald..
Na 2e tijdvak: 93% geslaagd. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde (88%).

Vwo: 83% geslaagd, waarvan 3 Cum Laude, na 2e tijdvak: 88% geslaagd

Bijzonder om te vermelden:
6 leerlingen (havo en vwo) doen in een voorexamen jaar centraal examen in een vak (versnellers).

In het vwo zit 40% van de leerlingen op een hoger niveau dan het  basisschooladvies.


Landelijke slaagpercentages in de laatste 3 schooljaren
(na 2e tijdvak):
Vwo: 91 of 92%
Havo: tussen 87 en 89%
vmbo-gt: 93 of 94%
vmbo-k: 95 of 96%
vmbo-b: 98%