Filosofisch café

Op dinsdag 3 maart zal ons allereerste filosofische café plaatsvinden!

Van 19.30 tot ongeveer 21.00u zijn jullie welkom in de aula van de school, Kwakkenbergweg 27.

Graag willen we jullie allemaal uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens een filosofisch café wordt een thema waar we allemaal mee te maken hebben, op een filosofische manier tegen het licht gehouden, natuurlijk met iets te knabbelen en te drinken onder handbereik. Het thema van ons filosofische café is social media, identiteit en verantwoordelijkheid. Wie ben je online en wie bepaalt dat?

Het programma ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit:

  • Socioloog en filosoof Zowi Vermeire van de Universiteit Utrecht zal een lezing houden.
  • Daarna kunnen we luisteren naar de columns van een tweetal leerlingen over het thema.
  • Hierna volgt een intermezzo waarin leerlingen uit de filosofieklassen zullen optreden.
  • Na het intermezzo wordt Zowi Vermeire geïnterviewd door twee leerlingen uit havo-5 en vwo-6.
  • Een discussie aan de hand van een aantal interactieve middelen, zal de avond besluiten.

Voor veel leerlingen die nu in de derde klas zitten, is filosofie een onbekend vak.

Om een idee te krijgen van waar filosofie zich mee bezighoudt, is een bezoek aan het filosofisch café een uitgelezen kans. Hopelijk ondersteunt deze bijeenkomst het proces van profielkeuze.

Voor de leerlingen die al filosofie volgen, is het thema zo gekozen dat het verband houdt met het onderwerp waarmee zij nu bezig zijn. Een bezoek aan het café zal verdieping brengen in die onderwerpen.

Voor alle andere geïnteresseerden is het een laagdrempelige manier om met filosofie bezig te zijn en daarnaast natuurlijk een interessante en leuke avondbesteding.

De presentatie van de avond zal in handen zijn van Jan Triepels die tot dit schooljaar sectordirecteur havo/vwo bovenbouw was van het Montessori College.

Graag willen we een idee krijgen van de belangstelling voor deze avond. Wij verzoeken jullie dan ook om je via de mail (m.vanhoof@montessoricollege.nl) op te geven als je wilt komen en te vermelden met hoeveel personen jullie willen komen.