DE Onderwijsbeweging volop in b e w e g i n g

Ze stonden vorig schooljaar gepland: een viertal bijeenkomsten van De Onderwijsbeweging. Gezellige, laagdrempelige bijeenkomsten met leerlingen, collega’s, schoolleiding, ouders, soms ook met experts van buitenaf. Centraal stond en staat steeds de vraag hoe wij ons onderwijs zouden kunnen verbeteren. En omdat dat wel ‘een hele mond vol’ is, resulteren belangrijke thema’s middels bevlogen pitches keer op keer in concrete projecten. Goede voorbeelden hiervan zijn de klim met leerkrachten, ouders en leerlingen op de Mont Ventoux, gekoppeld aan een gezamenlijk gemaakt beleid over “Goede Doelen”, de Werkplaats en Agora.

Dit jaar heeft DE Onderwijsbeweging gelukkig weer ruimte om echt mee te bewegen met de belangrijkste speerpunten van ons onderwijs. Speerpunten, vooral, die onze leerlingen uit Nijmegen en Groesbeek centraal stellen. Het zal niemand verbazen dat op dit moment alle aandacht uitgaat naar de impact van corona. En de impact van plannen en projecten om leerlingen (meta) cognitief en sociaal-emotioneel te ondersteunen. Wat ervaren leerlingen hiervan? Waar worden ze blij van? Waar zou meer nadruk op mogen liggen? Hoe helpen wij elkaar optimaal verder? Deze thema’s komen tijdens een aantal zogeheten Onderwijscafés aan bod dit schooljaar. Het eerste ‘café’ staat gepland op 23 november. Wij houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte van pijlers en projecten!