DE Onderwijsbeweging stelt KEUZES centraal

‘Hoezo keuzestress? Als je zoveel te kiezen hebt, is keuzestress een luxeprobleem’, wordt door sommigen beweerd. Maar het maken van die keuzes is, zoals ook onze leerlingen aangeven, een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Om die reden stond de op 3 november door DE Onderwijsbeweging georganiseerde bijeenkomst in het teken van keuzes.

Keuzes in het algemeen, meer specifiek, de keuzes die gepaard gaan het uitgebreide aanbod Specials die school de leerlingen aanbiedt. Van fietstechniek tot gebarentaal; van dans tot extra ondersteuning bij of verdieping in een vak. Hoe kies je? Waar loop je tegenaan? Sluit het aanbod aan bij jouw behoeftes? Leerlingen, ouders, collega’s en andere betrokkenen bogen zich in groepjes over vragen die mogelijke knelpunten in het keuzeproces aanroerden. Een vraag als ‘Wat heb je nodig bij het maken van een keuze’? Typerend voor ook deze avond van de DE Onderwijsbeweging, waren de eerlijke, openhartige onderlinge discussies, de oprechte interesse in elkaar, de betrokkenheid en positieve, constructieve bijdragen. Onze ervaringsdeskundigen, de leerlingen, vatten de opbrengst van gesprekken treffend samen. Zo heb je -kort samengevat- tijd nodig om een (weloverwogen) keuze te maken, heb je vooraf goede informatie nodig, moet je je niet laten beïnvloeden door anderen, je goed laten begeleiden, moet er een mogelijkheid zijn om een ongelukkige keuze te herstellen en moet er ruimte zijn voor de inbreng van leerlingen bij het opstellen van het aanbod. Daarnaast is inspiratie heel belangrijk, bijvoorbeeld in de vorm van een proeverij, een kennismaking met de inhoud, voordat je kiest. Een waardevolle output die als belangrijke basis dient voor het verder uitkristalliseren en optimaliseren van ons keuzeaanbod. Niet dat hiermee keuzestress definitief tot het verleden behoort, maar we zijn weer een flinke stap verder in het ombuigen hiervan naar de essentie van al die mogelijkheden: keuzerijkdom.

 

Mindfulness

Een Special die al onze leerlingen wordt geboden, is Mindfulness. Sessies die door gecertificeerde coaches worden begeleid en die verschillende doelen hebben zoals stressreductie, het verbeteren van de concentratie, het zelfvertrouwen en zelfregulatie. Tijdens de oefeningen leren leerlingen gericht hun aandacht te focussen, zich bewust te zijn van het moment en zich -hoe kort ook- af te sluiten van de prikkels van de buitenwereld. ‘Ik heb nogal een druk hoofd’ gaf een van de aanwezige leerling aan ‘en dit biedt een rustmomentje om weer op te laden’. Een andere leerling: ‘Soms gaan mijn gedachten 1000 km per uur en dan moet ik even uitschakelen. Mindfulness helpt mij hierbij omdat ik weet hoe ik mijn focus kan herpakken en minder afgeleid word.’ We weten inmiddels dat we er ons -als volwassenen- niet verder mee zouden moeten bemoeien, maar een keuze voor de Special Mindfulness wordt onze leerlingen in onze prikkelrijke tijd van harte gegund!