De Maria Academie schept lerende context voor aanstormend onderwijstalent

Leer mij het (montessoriaans) zelf te doen’

In het onderwijs van het Montessori College staat het kind centraal met als belangrijkste kernbegrip vertrouwen. Vertrouwen in de kracht, kennis en kunde van de jongere om zich te ontwikkelen binnen zijn of haar capaciteiten. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de docent die de voorwaarden schept waarbinnen de leerling zich maximaal kan ontwikkelen. Ook legt de docent het fundament van vertrouwen; dé basis om van en met elkaar te leren.

Voor nieuwe montessoridocenten organiseert De Maria Academie een intensief programma om hen kennis te laten maken met deze montessoriaanse visie en vaardigheden, deze te laten ontdekken en te ontwikkelen. Tijdens de trainingsdagen komen daarnaast de verbanden tussen andere vormen van onderwijs aan bod: MC2 MC-Agora en De Werkplaats.

De begeleiding van onze nieuwe collega’s wordt gezien als een ‘team effort’. Naast collega’s uit vakgroepen, collega coaches, zijn ook beeldcoaches, sectordirecteuren en schoolleiding betrokken bij de begeleiding. Als team effort wordt vol ingezet op het ‘leer mij het zelf te doen’ van onze nieuwe collega’s. En al vergt dit zelf-leren-doen hard werken en focus, er is ook volop ruimte voor lol en ontspanning. Gelukkig maar, want met humor, zo leren we, kom je -en da’s mooi meegenomen- in de leerstand.