De 52-wekenschool

Ongemotiveerde leerlingen en lage opbrengst van lessen. Is dat een bekend probleem? Met ons 52-wekenexperiment willen we dit oplossen. We willen gaan onderzoeken hoe leerlingen om gaan met meer vrijheid. Als leerlingen zelf mogen kiezen of ze naar de les willen, worden de lessen nuttiger en zijn leerlingen meer intrinsiek gemotiveerd.

Met ons experiment willen we leerlingen vertrouwen geven door ze meer ruimte te geven. Wij denken dat het besef van willen leren groter is als het uit de leerling zelf komt. Dit willen we uitvoeren door de aanwezigheidsplicht los te laten en leerlingen zelf te laten kiezen hoe en waar ze leren.

Het experiment gaat twee weken duren met een maximum van 20 leerlingen. Leerlingen houden een dagboek bij waarin ze noteren wat voor beslissingen ze maken, waarom ze wel of niet naar een les gaan of wat ze als alternatief gaan doen. We willen leerlingen uit alle leerjaren en niveaus de kans geven om mee te doen met ons experiment.

Helaas hebben we het experiment nog niet uitgevoerd. Door de andere experimenten (Werkplaats en Agora) was de druk voor leraren te groot om er nog een experiment naast te doen. Ook was het tijdsbestek te klein waardoor goede communicatie met leraren en ouders onder druk kwam te staan. Onze volgende bijeenkomst staat gepland op 16 april, dan hopen we door een samenwerking met het Werkplaats-experiment ook ons experiment te kunnen realiseren.

Prototype van Marthe Wassink en Inge Klaassen

UPDATE 26 april 2018:

In onze vorige update waren we nog in afwachting van het gesprek met het Werkplaats-experiment. Ondertussen hebben we al weer nieuwe stappen gezet die ons dichterbij de uitvoering van het experiment brengen.

Het gesprek met Marga en Gabriëlle (van het Werkplaats experiment) was voor ons bijzonder nuttig. Doordat zij hun experiment al hadden uitgevoerd konden ze ons veel tips geven over de voorbereiding en het organiseren van het experiment, maar ook over het verwerken van de gegevens. Wat voor ons duidelijk naar voren kwam is dat we snel gaan overleggen met de kernteams en het experiment dan na de zomer gaan uitvoeren.

Een aantal dagen na dit gesprek hadden we nog een bijeenkomst met het 52-wekenschoolgroepjes waarin we een tijdspad hebben gemaakt. We stelden ons de vraag: wat willen we over een jaar bereikt hebben? Zo hebben we terug geredeneerd en een planning voor de komende tijd gemaakt.

Ons plan is nu concreet en we zijn bezig om contact op te nemen met de verschillende kernteams. Het plan is om voor de zomervakantie de voorbereiding van het experiment op gang te hebben en al wat coaches geregeld te hebben. Na de zomervakantie gaan we dan leerlingen werven en de laatste zaken organiseren.

Het experiment gaat plaatsvinden in periode 2. Er gaan ongeveer 20 leerlingen (alle niveaus vanaf klas 3) aan meedoen die gedurende een hele periode zelf mogen kiezen waar en hoe ze leren. Ze zijn dus vrij om te kiezen of ze naar school willen of niet. Aan het eind van de periode moeten ze wel de toetsweek maken en de inleveropdrachten afhebben.

Tijdens deze periode houden we bij hoe leerlingen omgaan met deze vrijheid door ze een boekje te laten bijhouden. Zo zien we hoe een leerling zich voelt en hoe zijn dagindeling eruitziet. Ook wordt de leerling begeleid door een coach.

Nu maken we nog en rondje langs alle betrokken kernteams, om ze te informeren en eventuele tips te horen, dan kan het na de zomer echt beginnen!

Leden:
Inge Klaassen, Jonne van Bunningen, Floor Collaris, Lianne Dirven, Gijs van Hout, Caspar van Hout, Anja Huinink, Marianne Starren en Marthe Wassink