Dagboek der verbazing

Mijn agenda staat nog propvol afspraken tot diep in juli, maar dit dagboek brengt even wat mijmertijd. In de Volkskrant van enige tijd geleden schreef de 17-jarige scholier Elze van Houtum dat ze zich geen zorgen maakt over haar diploma maar wel over haar suïcidale vrienden. Ze is een briljante leerling die zichzelf, ondanks haar cum laude rapport,  niet vooruit weet te branden. Ze vraagt aandacht en nog meer aandacht voor de leefachterstand van jongeren en doet een oproep om dit voorrang te geven boven de aandacht van de leerachterstand School gaat niet om prestaties. School gaat om relaties – De Correspondent.

De afgelopen maanden zijn we achter de schermen keihard aan de slag gegaan om een plan te maken waarin inzichtelijk wordt waaraan, waarom en vanuit welke visie we de extra middelen komend jaar gaan besteden. De oproep van Ilze sluit aan bij de bevindingen van mijn collega’s. Natuurlijk gaan we extra ondersteuning geven op leerachterstanden, maar daar ligt niet hun grootste zorg. Die betreft veel meer het helpen van de leerlingen bij het weer “aangaan”; de motivatie van velen is ver weggezakt in de lockdown periodes. En bij het welbevinden, hun geluk en levensplezier, ook daar ligt hun zorg. De leerlingen en de ouders met wie we spraken, herkennen dit en vragen hier extra aandacht voor. In ons plan hebben de kernteams deze aandachtsgebieden nadrukkelijk betrokken. Ik heb veel vertrouwen in de teams; de montessorivisie maakt het logisch dat we alles wat we gaan ondernemen in een context van warmte, pedagogische tact en een groei mindset bedden.

Niet alleen ik, maar zeker weten, heel veel van mijn collega’s hebben daar zin in, vanuit de overtuiging en het vertrouwen dat onze leerlingen een groot vermogen hebben te herstellen, te groeien en door te ontwikkelen.

Beste (pleeg)ouders en verzorgers, bedankt voor alle extra zorg en aandacht waardoor het toch nog enigszins mogelijk bleek om samen school te maken. We gaan uitrusten en dan weer een schooljaar vol leven en leren tegemoet!

Een fijne vakantie en mooie zomer allemaal.

Berni