Cultuurspecialisatie

Cultuurspecialisatie

Ben jij extra geïnteresseerd in Kunst en Cultuur en zou je daar op school meer tijd aan willen besteden? Geef je dan op voor de speciale Cultuurspecialisatie op het vwo-havo en havo-vmbo-t. Kunstvakken, zoals tekenen, handvaardigheid, dans, drama, multimedia en muziek krijgen extra aandacht. Je maakt zelf kunstwerken. Je werkt samen aan presentaties, ontdekt de cultuur waarin je leeft en je maakt kennis met andere culturen. Cultuur bestuderen, dit onderdeel wordt officieel de bestudering van het culturele erfgoed genoemd. Dit zijn de bijzondere dingen van ons land en de wereld. Je leert over onze geschiedenis en kunst.

Bij de Cultuurspecialisatie krijg je een Keuze werktijd extra cultuurvakken. Voor de rest is de lessentabel hetzelfde als de andere leerlingen. Er wordt projectmatig gewerkt bij de Cultuurspecialisatie en je krijgt in het eerste jaar ook al muziek in tegenstelling tot de andere eersteklassers. Het tweede jaar krijg je nog steeds drama, terwijl de andere tweedeklassers dan alleen muziek hebben.

Visie

Zelfstandigheid, samenwerken en probleemoplossend vermogen zijn naast het verwerven van kennis steeds belangrijker. Kunst- en cultuuronderwijs is een uitstekend middel om deze vaardigheden te ontwikkelen.

De kunst- en cultuureducatie versterkt algemene kennis en geeft het een breder inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen. Het versterkt bovendien het respect van iedere leerling voor de bekende en onbekende omgeving, expressies en concepten. Het is daarmee van wezenlijk belang bij het realiseren van de doelstellingen van het montessorionderwijs.

Cultuurprofielschool

Sinds 2009 is het Montessori College een gecertificeerde Cultuurprofielschool. Kunst en cultuur zijn van wezenlijk belang binnen het Montessori onderwijs.

Het Montessori College is lid van de Vereniging Cultuurprofielscholen (VCPS). Deze vereniging heeft kwaliteitscriteria opgesteld waaraan een cultuurprofielschool moet voldoen. Om de vier jaar wordt de school door een externe commissie bezocht en getoetst aan deze eisen.

Vakintegrerende kunst-en cultuurprojecten

Er is meer dan alleen een breed cultuuraanbod. Tussen vakken is er sprake van afstemming en integratie door middel van verschillende vakoverstijgende projecten. De kunstvakdocenten tekenen, handvaardigheid, drama, muziek en wereldbeeld en taal (WBT) werken bijvoorbeeld in de onderbouw gedurende een periode van 8 weken gezamenlijk aan het project Film-Ver-Halen. Leerlingen moeten dan een transfer maken tussen de verschillende vakinhoud en vaktaal. Al die informatie komt samen in een presentatie na afloop.

Samenwerkingspartners

Nijmegen is een regionaal cultuurcentrum. Daardoor is er een breed scala aan buitenschoolse partners en contacten. Hieronder een opsomming van stedelijke culturele centra tot individuele kunstenaars. Cultuur en school Nijmegen, Individuele kunstenaars, ACN Architectuur Centrum Nijmegen

Externe opdrachtgevers: Bureau Buitenkans, Musea: Valkhof, Orientalis, Afrika museum, Huis voor de kunsten De Lindenberg

Filmcentrum Lux, Scapino (dansworkshops), Introdans (dansworkshops), Grote Broer (theaterworkshops), Stichting PAN (rapworkshops); fotografen: Mamabart, Paul Breuker en Geert van de Ven (excursie naar fotostudio) Floor Adams: workshop animatiefilm, Centrum Beeldende Kunst Nijmegen, De Vasim Nijmegen, HAN Nijmegen, Arnhem, Artez Arnhem , 4XM en ID Dance.

Cultuur promo's

Bekijk beide filmpjes!

Wil je meer filmpjes of projecten bekijken? Ga dan naar de website van Cultuurprofielscholen.