Corona update – 3 april 2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

We zijn weer een week verder en hebben te horen gekregen dat deze situatie in ieder geval tot de meivakantie aanhoudt. Eerlijk gezegd, vermoed ik dat we ons erop in moeten stellen dat ook na de meivakantie de scholen niet allemaal tegelijk weer opengaan (als ze al opengaan). Knap zijn we in het verdragen en accepteren van de situatie, in het werkbaar maken ervan, maar ook in de steun die we elkaar bieden. En die is enorm. Er wordt nog steeds geleerd, er worden grappen gemaakt, er wordt ontmoet en gedeeld. Hoe had dit toch gemoeten als we geen digitale revolutie hadden gehad? Ik ben dan toch altijd van het tellen van zegeningen, ook in moeilijke omstandigheden. De mogelijkheden die online onderwijs ons biedt, worden door ons omarmd en op een actieve, in toenemende mate creatieve wijze, ingezet.

Wat me wel brengt op een keerzijde van digitaal onderwijs: de kwetsbaarheid. Nu, meer dan ooit, wil ik een ieder op het hart drukken dat er zorgvuldig met de privacy van anderen dient te worden omgegaan. We hebben elkaar hard nodig in deze fase: misbruik van vertrouwen gaat ten koste van deze gedeelde inzet. Wees aardig en correct bij onlinecommunicatie. Zoals we dat offline ook van elkaar gewend zijn.

In de bijlage vind je het sociale mediabeleid van de school. Ik vertrouw erop dat iedereen hiervan op de hoogte is en zich aan die spelregels houdt.

Verder zijn we achter de schermen hard aan het werk om te onderzoeken hoe we dit jaar met de overgang naar het volgende leerjaar dienen om te gaan.  Deze overgang staat hoog op agenda. Omdat wij sterk afhankelijk zijn van ministeriële aanwijzingen en kaders, laten concrete uitspraken hierover nog even op zich wachten. Zoals wij ook nog wachten op duidelijkheid wat betreft de slaag- en zakregeling voor onze examenkandidaten. Zodra hier meer over bekend is en dit vertaald kan worden in een concreet plan-van-aanpak, breng ik jullie hiervan op de hoogte.

Dan nog enkele zaken:

  • We nemen onder alle leerlingen een enquête af om per locatie en collegebreed de eerste bevindingen rondom online leren te inventariseren. We hopen natuurlijk op veel respons!
  • Op dinsdag 14 april staat een Ontwikkeldag voor de docenten in de jaaragenda. Op deze dag zullen de online contactmomenten komen te vervallen. Het rooster voor de examenleerlingen gaat gewoon door.
  • De meivakantie is… vakantie! Laten we elkaar blijven begrenzen in het permanent beschikbaar en online zijn. Vier vakantie. Jullie en onze docenten hebben het nodig om even afgekoppeld te zijn.

Tot slot, alle gezondheid en heel veel steun toegewenst voor een ieder die –op welke wijze dan ook- getroffen is door het coronavirus.

Hartelijke groet,

Berni Drop, rector/bestuurder