Corona update – 20 augustus 2020

Dag leerling, dag ouder/verzorger,

Vanaf volgende week verwelkomen we je weer op school na een lange periode van meer dan vijf maanden. We verheugen ons er erg op en we hopen dat jij dat ook doet.

Alle ventilatiesystemen binnen onze gebouwen zijn gecheckt en voldoen aan de richtlijnen. Dat hadden we voor de vakantie al gedaan en met de nieuwe richtlijnen vanuit het ministerie hebben we ze nogmaals gecheckt. Helaas worden de afgelopen weken de zorgen rondom Corona weer groter. Dat heb je vast meegekregen. Gelukkig kunnen we toch open. Om dat goed te laten verlopen en er met elkaar voor te zorgen dat we ook open kunnen blijven vragen we van jou om daarin maximaal je eigen bijdrage te leveren. Lees daarom aandachtig deze brief door, hierin staan belangrijke afspraken.
Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden maar naar volwassenen moet dat wel. Hou daar rekening mee, zeker tijdens bijvoorbeeld lesovergangen en in de pauzes. Voor de veiligheid van al je docenten, de mentoren/coaches, de conciërges en andere medewerkers is dit belangrijk.

We volgen net zoals de overige scholen in de regio de richtlijnen van het RIVM en zullen als daar volgens het RIVM aanleiding voor is onze afspraken op aanpassen. De basisafspraken en de RIVM richtlijnen voor het vo kun je hier vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs

Verder is het belangrijk voor je om te weten dat:

  • Je echt op tijd naar je les gaat. Je docenten zitten meestal al in het lokaal. Zo niet, hang dan niet voor de deur en geef je docenten ruimte.
  • De pauzes vinden op de gewone pauzeplekken plaats. Ga vooral lekker naar buiten als het weer dat toelaat. Zorg voor de volwassenen die aan het surveilleren zijn en geef ze de ruimte.
  • Op de Beuk (op de campus in Nijmegen) ga je naar je les als de bel is gegaan. Door de grootte van het gebouw en omdat we met veel leerlingen zijn voeren we de bel tijdelijk weer in. Dat is alleen bij de aanvang van de les.
  • Handhygiëne is verplicht. Bij de ingang van het lokaal staat een flacon. Handen wassen met zeep en water op de toiletten blijft de voorkeur hebben.
  • Behalve in de nieuwe gebouwen Beuk en Berk zal de docent regelmatig de ramen openzetten. Dat is belangrijk voor een goede ventilatie. Trek wat vaker een trui aan dus!
  • Medewerkers zullen regelmatig een mondkapje of gelaatsscherm dragen. Zeker tijdens de pauzes of in de praktijklessen wanneer het niet altijd mogelijk is om 1,5 afstand te houden.
  • Mocht je klachten hebben en/of koorts, blijf dan thuis en laat je testen. Zoals je weet, mag je tot de uitslag niet naar school komen. Bij een positieve uitslag moet je de school direct inlichten.
  • Als je in een oranje of rood gebied bent geweest, moet je 10 dagen in quarantaine. Meld dit bij de receptie en je mentor/coach.

Laten we er straks weer een mooi schooljaar van maken op een montessoriaanse wijze. Dus wees aardig en zorg goed voor elkaar.

Dat gaat ons zeker lukken. Tot dinsdag!

Berni Drop,
rector-bestuurder