Corona update – 17 maart 2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

Graag wil ik een aantal laatste ontwikkelingen met jullie delen.

Allereerst het geweldige goede nieuws dat ons vanmiddag bereikte: zowel de schoolexamens als praktijkexamens kunnen doorgaan. Dat betekent dat iedereen gewoon (wat heerlijk, even ‘gewoon’) door kan gaan met de voorbereidingen en de laatste onderdelen van het PTA. En dat de praktijkexamens ook voorbereid en afgenomen gaan worden op school.

De docenten en kernteams zullen hier per doelgroep examenleerlingen snel informatie over verstrekken. Voor de laatste informatie : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens.

Het theoretische CE gaat vooralsnog op de geplande tijd door, maar daarin houdt het Ministerie een slag om de arm. De kernteams zullen de aan hen toevertrouwde cohorten leerlingen verder informeren met specifieke informatie.

De reden dat overstijgende mails in eerste instantie naar ouder(s), verzorger(s) zijn verstuurd, is gelegen in het feit dat  deze mails van een huisadres zijn verstuurd: het systeem SOM zou te zwaar belast worden als berichtgeving zowel naar ouders als leerlingen zou worden verstuurd. Onze leerlingen staan te allen tijde centraal. Maar om technische redenen moet er soms een ander pad bewandeld worden om cruciale informatie bij onze leerlingen te krijgen. In deze ingewikkelde tijden spelen ouders/verzorgers hierin een belangrijke rol.

Het online onderwijs is nu echt van start gegaan. Vandaag was ik getuige van leerlingensessies met hun docenten en mentor/coaches.  Het ICT-onderwijs krijgt een enorme boost: instructiefilmpjes worden gemaakt, proefopstellingen voor scheikunde worden gefilmd, lo-docenten bieden bewegings oefeningen aan en gaan een sportfolio-app gebruiken waarin leerlingen hun eigen vorderingen bijhouden. Zomaar een greep uit het groot arsenaal creativiteit en innovatie dat losbarst.

Benieuwd ben ik hoe leerlingen dit alles ervaren. Daar gaan we binnenkort uitvraag naar doen.

Dank voor de positieve mails en complimentjes die we mogen ontvangen: een welkome inspiratie en aanmoediging.

Hartelijke groet,

Berni, rector/bestuurder