Corona update – 15 mei 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Afgelopen donderdag schreef ik al een stukje in de Monti met mijn mijmeringen over wat het Corona tijdperk voor impact heeft op het zelfvertrouwen, geluk en gemak van jongeren.
Vandaag heb ik net een mail naar al mijn collega’s uitgedaan die weer vol staat met informatie en handreikingen over de laatste periode. Want daar zijn we nu volop mee bezig!
We kijken reikhalzend uit naar 2 juni en de laatste periode waarin we jullie weer meerdere keren life kunnen ontmoeten.
De laatste periode zal een combi zijn van online onderwijs en life onderwijs. We willen op school het accent leggen op ontmoeten, verbinden en opstarten en de online lessen vooral blijven gebruiken voor de “instructie activiteiten”. De teams zijn op dit moment hard aan de slag om radicale vormen te bedenken die nog nooit zijn bedacht en uitgeprobeerd.
Want zo is het momenteel nog steeds, voor jullie en voor ons. We zijn zo hard en zoveel aan het leren dat er nog nauwelijks een moment is geweest dat we weer nieuwe routines konden ontwikkelen. Naast alle ellende is dat ook heel leuk en spannend vind ik.
En dat zal de komende tijd nog wel even blijven vermoed ik.

Wat informatie ten aanzien van de komende weken:
➢ Vanaf dinsdag 2 juni tot en met 3 juli zal er weer fysiek school zijn. In de eerste week is dat nog een beetje verbrokkeld omdat naast Pinksteren ook de kennismaking van de eerstejaars en de eerste uitslagen van de examens plaatsvinden. Beiden zullen in een nader te bepalen vorm (gedeeltelijk) fysiek op school plaats vinden. Het “nieuwe normaal, eerste periode” begint dus op 8 juni echt. In de voorliggende week zijn er op alle dagen dus wel leerling activiteiten op school.
➢ Volgende week (week 21) krijgen alle ouders en leerlingen van de Beuk bericht over de overgang naar volgend jaar. Voor de leerlingen van het MMvmbo kan alles blijven zoals gebruikelijk.
➢ In week 22 krijgen jullie bericht hoe de laatste periode er voor de leerlingen uitziet. Onze accenten voor de “fysiek op school activiteiten” (ontmoeten, verbinden, opstarten) zijn college breed hetzelfde. De precieze invulling kan per locatie verschillen.
➢ Kluisjes en de kantine kunnen in de laatste periode niet gebruikt worden. Probeer weer eens het ouderwetse broodtrommeltje☺

Tot slot, de anderhalve meter school… dat gaat echt alleen lukken op een aardige en vriendelijke manier als we dat met elkaar doen.
Daar hebben we jou voor nodig, en jou en jou… ik reken erop!

Berni Drop, rector/bestuurder