Corona update – 15 maart 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Vandaag heeft de overheid besloten de scholen tot 6 april te sluiten.

Dat betekent dat uw kind(eren) de komende tijd niet naar school kan/kunnen en we er alles aan gaan doen om het leren anders te organiseren zodat het onderwijsproces niet stopt.

De wereld is onze school’ en die wereld vergt nu lenig denken, een lenige strategie en een gepast, flexibel commitment van alle betrokkenen om continuïteit van het leren en in de ontwikkeling van onze leerlingen te borgen.

Onze eerste aandacht zal liggen bij de leerlingen die dit jaar examen gaan doen. Ouders en leerlingen van deze doelgroep horen zo spoedig mogelijk hoe we dit mogelijk gaan maken.

De leerlingen van ouders met vitale beroepen (Zorg, onderwijs, brandweer en politie) die niet thuis kunnen blijven, mogen alsnog naar school komen.

De leerlingen die morgen hun kluisjes willen leegmaken kunnen dit doen. We zullen er daarbij op letten dat dit gereguleerd verloopt.

Morgen volgt er nadere informatie. Het is voor zowel u als uw kind van groot belang dat berichtgeving via de mail wordt gevolgd en dat er gehoor wordt gegeven aan richtlijnen en instructies.

We hopen dat we elkaar, onszelf en buitenstaanders de komende periode zullen verbazen omdat het leren –ongeacht de ongrijpbare omstandigheden om ons heen– niet stopt.

Hartelijke groet,

Berni Drop rector/bestuurder