Corona update – 11 september

Beste ouder/verzorger, beste leerling,

Wat fijn, leerlingen, dat jullie er weer zijn! Na de eerste stormachtige weken waarin we geplaagd werden door roosterperikelen, som-perikelen en het inoefenen van de corona-afspraken, hierbij een korte update.

De schoolleiding heeft sinds maart wekelijks een covid-19 uur en daarnaast heeft elke locatie een Corona-werkgroep voor uitwerkingen per locatie. In deze werkgroep zitten ook medewerkers en leerlingen. Voorlopig zetten we dat door en dat is ook nodig. Hoewel we net als de leerlingen, ouders en medewerkers snakken naar voorspelbaarheid en het comfort van routine en zekerheid, is dat voorlopig nog niet aan de orde. Voor corona is geen eenduidige en vastomlijnde routekaart in te zetten omdat de weg en de route al lopend bepaald moeten worden.

Landelijk, regionaal, lokaal en op schoolniveau zullen we ons plan en de route regelmatig opnieuw moeten ontwerpen en bijstellen afhankelijk van de situatie en de ervaringen die we opdoen. We vragen jullie begrip hiervoor en zullen ons uiterste best doen jullie iedere keer goed en tijdig te informeren. Realiseer je dat we hier allemaal lerend in zijn.

Over de hoofdlijnen zal ik namens de schoolleiding informeren, de uitwerking zal opgenomen worden door de kernteams omdat dat soms maatwerk is. Ook vanuit de kernteams kun je dus regelmatig een mail verwachten.


Wat belangrijk is om te weten:

– We streven maximaal naar de continuering van het onderwijsproces. Dat is momenteel hartstikke belangrijk voor jou. We doen er ook alles aan om, wanneer docenten thuis komen te zitten in afwachting van de uitslag van een test, de lessen gewoon door te laten gaan. Docenten geven in een dergelijke situatie zoveel mogelijk online les vanuit huis. De bedoeling is dan dat de leerlingen gewoon naar hun lokaal gaan en dat daar assistentie is (dat kunnen collega’s, studenten, vrijwilligers of 65-plussers zijn). Je logt dan via Teams in vanuit het lokaal en kan de les op school in de groep online volgen. Neem daarvoor oortjes mee.

– We faciliteren de leerlingen die thuis zitten in afwachting van een uitslag. We vragen je een buddy te zoeken uit je klas/groep. Bij deze buddy bel je in en hij/zij maakt het mogelijk dat je de les kan volgen. Denk eraan dat de les NIET opgenomen mag worden in het licht van de wet op privacy (AVG). We zijn nu met een aantal docenten en ICT aan het uitproberen hoe een bluetoothsetje dat de docent draagt, kan helpen bij het goed ontvangen van geluid door de leerling. Volgende week wordt er verder getest. Ook andere manieren worden uitgeprobeerd voor het online volgen van lessen die op school gehouden worden.

– Een voorbeeld van een beslisboom, klik hier, kan helpen bij een verstandige afweging. Neem dit samen met je ouder/verzorger door als jullie twijfelen of je kan komen of niet. We hebben bij de GGD het verzoek neergelegd om de beslisboom aan te passen voor 12-18 jarigen. De school zal zo min mogelijk op de stoel van de dokter gaan zitten. Ga hier dus verstandig en verantwoordelijk mee om.

– De ventilatie is in alle gebouwen doorgemeten en in orde. Bij de oude gebouwen zullen ramen wel vaker opengezet of open gehouden moeten worden. Truien en sokken, dus, onder bepaalde weersomstandigheden!

– We zullen ouders en leerlingen informeren wanneer er op de locatie waar je onderwijs hebt, sprake is van een besmetting. We treden dan onmiddellijk in contact met de GGD. Het advies dat zij hierbij geven, is voor ons leidend. Dat zal maatwerk zijn, kan school- en situatie- afhankelijk zijn en –dus- leiden tot adviezen die onderling kunnen variëren.

Verder hoor ik dat de meeste leerlingen het top doen en veel rekening houden met de volwassenen. Ik merk dat zelf ook. Bijna altijd maken jullie ruimte als ik ergens loop. Blijf dat vooral doen. Zo maken we het met elkaar mogelijk dat we onze school open kunnen houden.

 

Met vriendelijke groet,

Berni Drop,
Rector/bestuurder