Aanmelden

Leerling worden op onze school?

Het aanmeldformulier klas 1 en 2 schooljaar 2023-2024 kun je nu hier downloaden, of afhalen bij de receptie van onze scholen in Nijmegen en Groesbeek.

Je kunt je t/m 5 maart aanmelden op onze school. Dit betreft een zondag. We adviseren jullie om die reden om het formulier persoonlijk voor 4 maart af te leveren bij een van onze recepties of voor 6 maart in de brievenbus van onze locaties in Nijmegen of Groesbeek te deponeren.

Voor de volledige aanmelding van een nieuwe leerling zijn onderstaande formulieren nodig:

  1. Het centrale aanmeldingsformulier dat de basisschool aan de ouders heeft verstrekt, met daarop het gegeven advies.
  2. Het aanmeldingsformulier van het Montessori College Nijmegen & Groesbeek.
  3. Een kopie van het legitimatiebewijs. Dan kunnen de persoonsgegevens van de nieuwe leerling juist in ons systeem worden opgenomen.

Na de aanmelding bepaalt een aannamecommissie of de leerling definitief wordt toegelaten tot ons college. Indien de leerling is toegelaten, dan dient het aanmeldingsformulier ook als inschrijfformulier.

Betreft het een aanmelding van een groep 6 of 7 leerling voor 10-18 Agora Groesbeek? Dan dient de aanmelding via een aanmeldformulier van het SPOG te gebeuren.

Wil je je aanmelden voor klas 3 of hoger? Dan kun je op onze website (https://montessoricollege.nl/praktische-zaken/decaan-instroom) zien met wie je een afspraak hierover kunt maken.

Tijdpad aanmeldingsperiode

6 maart 2023

  • Het totaal aantal aanmeldingen wordt vastgesteld. Vervolgens wordt het aantal aanmeldingen per niveau vastgesteld.
  • Op grond van de verhouding in de aanmeldingen en de streefverhoudingen tussen havo/vwo- en vmbo-groepen op het Montessori College Nijmegen & Groesbeek, wordt het aantal klassen voor de diverse niveaugroepen vastgesteld.

 10 maart 2023

  • Ouders en nieuwe leerlingen krijgen bericht omtrent de acceptatie van het aanmeldingsformulier en informatie over de verdere procedure.
  • We sturen een overzicht van de aangemelde leerlingen naar de betreffende basisscholen en vragen van deze leerlingen de digitale overdrachtsdossiers op.

Periode maart/april 2023

We ontvangen van de basisscholen informatie betreffende de nieuwe leerlingen en nemen, als er nog vragen zijn, contact op met de betreffende basisscholen. Indien nodig vindt overleg plaats met de ouders. De aannamecommissie bepaalt of een leerling toelaatbaar is en wat de juiste plaatsingsgroep is.

Periode 19 april t/m 17 mei 2023

Leerlingen en hun ouders krijgen bericht in welke niveaugroep de leerlingen zullen worden geplaatst. Dit geldt niet voor MMvmbo Nijmegen en Groesbeek omdat hier alle niveaus in één groep zitten.

Juni 2023

De klassen worden samengesteld.

13 juni 2023

Kennismakingsmiddag MMVmbo en Agora, gebouw Berk (Kwakkenbergweg 33).

14 juni 2023

Kennismakingsmiddag Vmbo-t / havo / vwo, gebouw Beuk (Kwakkenbergweg 27).

Kennismakingsmiddag MMVMBO en 10-18 Agora, Groesbeek.

 

Voor volledig overzicht van het tijdpad van de aanmeldingsprocedure zie het POVO protocol regio Nijmegen 22-23