Thema-avond ‘Montessorimaatwerk begint bij jou’, 24 oktober

Locatie

Kwakkenbergweg 27, aula gebouw Beuk

Programma

19:15    Inloop met koffie/thee
19:30    Aftrap: een korte terugblik op 5 jaar MC2
19:45    Inspiratiesessie ‘hoe krijgen we die kids in de leerstand. Op school en thuis’.
20:15    Pauze
20:30   Workshops/gesprekken
21.30    Einde

Inspiratiesessie door Patrick Sins

Hoe krijgen we die kids in de leerstand?

Je mag verwachten dat leerlingen op school iets leren over biologie, economie, Nederlandse taal en wiskunde. En dat ze die kennis leren toepassen. Maar als voorbereiding op het vervolgonderwijs en daarna mag je bovendien hopen dat ze ook iets leren over hoe je moet leren.

Leren ze ook  welke strategieën je het best kan gebruiken om te leren of om kennis te verwerven? Het gaat dan bijvoorbeeld over het gebruiken van je voorkennis, het maken van aantekeningen, het stellen van doelen, het bijhouden van een planning en het checken of je iets begrijpt. Deze strategieën zorgen volgens onderwijsonderzoek bovendien voor betere leerprestaties en meer motivatie.

Ondanks dat leerlingen onmiskenbaar veel kennis opdoen, blijkt aandacht voor ‘leren leren’ nog beter te kunnen. Op school, maar ook thuis! In deze bijdrage laat Patrick zien waarom aandacht hiervoor nodig is, wat volgens onderzoek ‘werkt’ en wat je hier vervolgens zelf mee kan.

Workshops

Eerste hulp bij uitstelgedrag (Cecile de Bruin)

Uitstellen is menselijk. “Als ik maar zou starten met mijn huiswerk en met leren, dan zou het allemaal wel goed komen”. Hoe kunnen we leerlingen begeleiden die vastlopen door uitstelgedrag? Hoe is dat om te buigen tot effectief leergedrag? Een workshop die ook toepasbaar is op je eigen uitstelgedrag als ouder/opvoeder!

Stress, is dat besmettelijk? (Lia Jaeqx)

Stress, emotie, onzekerheid. Veel leerlingen ervaren dit. En ouders ook! Soms lijkt het wel of je elkaar versterkt. Als ouder zou je je kind graag helpen, maar hoe? Stress wegnemen of leren omgaan met stress? Deze workshop gaat over hoe stress in het lichaam eigenlijk werkt. Een belangrijk element is co-regulatie: de invloed die jij kunt uitoefenen op andermans stress. Hierdoor krijgt u meer inzicht in wat er thuis soms gebeurt en hoe u uw kind kunt leren omgaan met stress.

Waarom doen ze dat nou (nog) niet zelf? (Maureen Tinnemeier)

‘Mam, weet jij waar mijn boek is?’ ‘Help, ik moet straks sporten en mijn shirt zit nog in de was!’ ‘Die vent is echt niet wijs, wil hij dat ik 600 woordjes ken morgen…..’ Komen deze of vergelijkbare teksten u bekend voor? Lijkt het soms thuis een crisiscentrum waarin uw puber heen en weer wandelt van totale paniek naar volkomen relaxt en terug? Grote kans dat de executieve vaardigheden van uw kind een rol spelen. In deze workshop ervaart u zelf wat executieve vaardigheden eigenlijk zijn en hoe u de ontwikkeling kunt ondersteunen. Aan het eind is de chaos thuis niet meteen minder maar begrijpt u wel beter wat er gebeurt en hoe u het beste kunt reageren.

Leren leren wordt je aangeleerd (Patrick Sins)

Tijdens deze workshop gaan de handen uit de mouwen en gaan we na hoe je leerlingen kan leren leren en wat je daar mogelijk als ouder/verzorger mee kan. We gaan sorteren, met elkaar in gesprek en oefenen met het geven van uitleg aan de hand van de WoW Wat Handig regel. Super concreet dus.

‘Als iets niet lukt, dan heb je niet gefaald, maar geleerd’ (Bernadette Putto)

Hoe denk jij over het aangaan van nieuwe uitdagingen? Geloof je dat je altijd iets nieuws kunt leren? Of bepaalt jouw talent je mogelijkheden?

Je eigen gedachten over intelligentie en kwaliteiten in relatie tot ontwikkelen noemen we mindset. Bewustzijn over mindset en weten hoe je een bepaalde mindset stimuleert blijkt veel effect te hebben op hoe leren ervaren wordt.

In deze workshop diep je dit thema verder uit, kijk je naar je eigen mindset en leer je hoe je je kind kunt ondersteunen bij het krijgen van een ontwikkelingsgerichte mindset.

‘Het mooiste dat je kunt worden is jezelf.’

Faalangst (Dick Verwij)

Definitieve invulling volgt.

Hoera, een foutje! ( Mirjam Kabki)

De onderliggende oorzaak van faalangst is vaak schaamte. Om die nare emotie uit de weg te gaan, verzinnen leerlingen soms allerlei oplossingen. Eén van die ‘oplossingen’ is faalangst. Hoe meer faalangst, hoe minder je doet en hoe minder er dus fout kan gaan. Handig toch?

Doel van deze workshop is om inzicht te geven in het ontstaan van dit mechanisme én om te ervaren hoe je via spel met je kind kunt oefenen met het maken van fouten, zodat je kind meer ontspannen om kan gaan met leren.

Optimisme kun je leren( Monique Leijten)

Meer geluk, gezamenlijkheid en gezelligheid in de opvoeding!! Hoe gaaf zou dat zijn? In deze workshop ontdekken we wat positieve psychologie en levensgeluk met elkaar van doen hebben.  Onderzoek toont aan dat de mate waarin je geluk ervaart te vergroten is. Een positieve levenshouding en dito opvoedstijl zorgen voor meer geluk, gezamenlijkheid en gezelligheid in het leven en dus ook in jullie gezin. Seligman ontwierp een praktisch programma om kinderen, jongeren en volwassenen een optimistische levenshouding aan te leren. Vanavond belichten we de 5 pijlers waarop de methode van Seligman  is gestoeld. We doen dat zodat je positiever in het leven en in de opvoeding van jullie kinderen komen te staan waardoor meer geluk wordt ervaren.  Gaaf toch?

Sociale media, dat kun je wel aan hen overlaten!? (Chantal Jarman) 

Sociale media zijn niet meer weg te denken en hebben een vast onderdeel in ons leven en die van onze kinderen & jongeren. Het gebruik van sociale media brengt ontspanning en plezier met zich mee, het opent nieuwe deuren, het inspireert, en creëert nieuwe mogelijkheden. Iedere sociale media gebruiker kan eigen content creëren en is daarmee regisseur geworden van een persoonlijke digitale werkelijkheid die zij aan de wereld laten zien.

Maar sociale media bieden ook een uitdaging. Ze houden de aandacht vast en betrekken onze kinderen in situaties waar je als ouder weinig zicht op hebt.

Kun je ervan uitgaan dat onze kinderen dat zelf goed weten te reguleren, of hebben ze daar nog wat hulp bij nodig? Wat kun je doen om je kind te begeleiden en te leren op een goede manier met deze middelen om te gaan?

Deze workshop biedt inzichten en handvatten om samen met je kind de weg te vinden naar een bewust en zinvol gebruik van sociale media.

Samenwerken in ondersteuningsvragen. Een gezamenlijke verkenning (Nikie Lauvenberg en Mathilde Schouten)

In de ontwikkeling van een leerling, werken onderwijs en ouders samen. Als die ontwikkeling niet zo soepel gaat, leidt dit soms tot spanningen in de samenwerking.

Deze workshop nodigt uit om samen met experts van het MC en het samenwerkingsverband te verkennen wat voor mogelijkheden voor ondersteuning er zijn en hoe ouders en onderwijs samen kunnen zorgen dat ze elkaar versterken bij het begeleiden van de leerlingen.

Een kijkje in dé keuken van zelfregulerend leren. Hoe ervaren leerlingen de overgang naar Agora onderwijs.

Toelichting op deze workshop volgt.